Đề thi trắc nghiệm Sản khoa- Thai già tháng online

Đề thi trắc nghiệm Sản khoa- Thai già tháng online

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi Sản khoa- Rau tiền đạo bằng cách bấm vào nút “Start”

Sản khoa- Thai già tháng

Start
Congratulations - you have completed Sản khoa- Thai già tháng . You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
212223End
Return

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi Sản khoa- Rau tiền đạo dưới đây:

1.Hậu quả đáng lo ngại nhất của thai quá ngày là:
A. Thai to gây sanh khó.
B. Bánh nhau vôi hóa .
C. Dây rốn bị chèn ép do thiểu ối.
D. Xương đầu hóa vôi tốt, khó thích ứng với các đường kính của khung chậu.
2. Trong thai quá ngày, nếu non-stress-test không đáp ứng, hướng xử trí tiếp
theo là:
A. Làm lại non stress test sau 3-5 ngày.
B. Làm oxytocin- test.
C. Chọc dò ối.
D. Mổ lấy thai.
3. Yếu tố nào sau đây trong nước ối không cần thiết phải khảo sát trong đánh
giá
độ trưởng thành của thai nhi:
A. Uric acid.
B. Tỷ lệ Lecithine/Sphingomyeline.
C. pH.
D. Tế bào cam.
4. Thai già tháng khi tuổi thai vượt quá:
A. 40 tuần hoặc quá 280 ngày
B. 41 tuần hoặc quá 287 ngày
C. 42 tuần hoặc quá 294 ngày
D. 43 tuần hoặc quá 301 ngày
5. Trong trường hợp không nhớ ngày kinh thì chẩn đoán thai già tháng có thể
dựa vào siêu âm, nếu thấy:
A. Đường kính lưỡng đỉnh trên 9,5cm
B. Nước ối ít
C. Rau độ III, vôi hoá nhiều cộng với ối ít hoặc giảm đi so với lần siêu âm trước.
D. Chiều dài xương đùi trên 70mm
6. Thực tế, tỷ lệ thai già tháng không vượt quá:
A. 1%
B. 4%
C. 10%
D. 12%
7. hiểu ối được định nghĩa khi chỉ số nước ối trên siêu âm (kỷ thuật Phélan):
A. AFI 5
B. AFI
10
C. AFI
15
D. AFI
25
8. Trong tiền sử nếu một thai phụ lần đầu bị thai già tháng thì bao nhiêu phần
trăm (%) sẽ gặp thai quá ngày cho những lần mang thai sau:
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 100%
9. Nguyên nhân thông thường nhất của thai quá ngày sinh là:
A. Vô sọ
B. Thiếu sulfatase rau thai
C. Nhớ ngày sinh không chính xác
D. Thai trong ổ bụng
10. Trong thai già tháng chỉ định mổ lấy thai ngay khi chỉ số ối đo qua siêu âm
là:
A. Nhỏ hơn 28.
B. Từ 28 đến 40.
C. Từ 40 đến 60.
D. Từ 60 đến 80

`11.Các câu về thai quá ngày sau đây, chọn câu đúng nhất:
A. Thai già tháng được chẩn đoán khi siêu âm thấy đường kính lưỡng đỉnh > 95mm.
B. Thai già tháng được chẩn đoán khi lượng créatinine/nước ối trên 20mg/L.
C. Dấu hiệu đáng ngại nhất là khi siêu âm thấy bánh nhau có nhiều điểm vôi hóa.

D. Dấu hiệu đáng ngại nhất là khi siêu âm thấy lượng nước ối ít.
12. Thai kỳ được gọi là quá ngày khi:
A. Thai kỳ kéo dài hơn 41 tuần tính từ ngày kinh chót.
B. Thai kỳ kéo dài hơn 294 ngày tính từ ngày kinh chót.
C. Khi theo dõi thai thấy bề cao tử cung tăng chậm hơn bình thường.
D. Khi soi ối thấy nước ối có lẫn phân su.
13. Chọn một câu sai về các phương pháp cận lâm sàng đánh giá tuổi thai:
A. Đo lường estriol/nước tiểu ít có giá trị vì có khoảng giới hạn bình thường rất rộng.
B. Khi lượng créatinine/nước ối từ 20mg/L trở lên thì thai trên 36 tuần.
C. Trên X quang, điểm hóa cốt đầu trên xương chày xuất hiện sớm hơn điểm hóa cốt
ở đầu dưới xương đùi.
D. Tỷ lệ Lécithine/sphingomyéline > 2 chứng tỏ phổi thai nhi đã trưởng thành.
14. Thử nghiệm ocytocine trong thai quá ngày được dùng để xác định:
A. Tình trạng sức khỏe thai trong tử cung trước khi chuyển dạ.
B. Sự trưởng thành của thai.
C. Tất cả các câu trên đều đúng.
D. Tất cả các câu trên đều sai.
15. Trong thai già tháng, dấu hiệu nào sau đây giúp chẩn đoán thai suy để
quyết định mổ lấy thai:
A. Rau độ III vôi hóa
B. Nước ối màu xanh hoặc vàng ( lẫn phân su)
C. Xuất hiện DIP II
D.  B và C
16. Nguy cơ nào sau đây không gặp trong thai già tháng:
A. Suy thai trong tử cung
B. Tử vong thai đột ngột
C. Hội chứng hít phân su
D. Hội chứng màng trong
17. Thuốc nào sau đây có thể được dùng để khởi phát chuyển dạ trong trường
hợp thai quá ngày sinh dự đoán (nếu thai không suy)
A. Buscopan
B. Oxytocin
C. Misoprostol
D. Cả 2 câu B, C đều đúng
18. Hiện nay phương pháp cận lâm sàng nào giúp chẩn đoán chính xác nhất
thai già tháng:
A. X quang
B. Soi ối
C. Siêu âm sớm trong quý đầu
D. Định lượng estriol

19. Đối với thai già tháng nếu siêu âm thấy chỉ số ối từ 28 đến 40, hướng xử trí
là:
A. Theo dõi sát tình trạng giảm chỉ số nước ối để xử trí.
B. Phải đình chỉ thai nghén ngay.
C. Ngay lập tức phải mổ lấy thai chủ động.
D. Không xử trí gì vì chỉ số ối là bình thường.

20. Chọn một câu sai về thai quá ngày:
A. Cần thiết phải làm siêu âm trong quý đầu của thai kỳ cho tất cả những phụ nữ có
vòng kinh không đều để xác định được tuổi thai chính xác.
B. Cần thiết phải tiến hành nhiều loại xét nghiệm mới đánh giá được độ trưởng thành
của thai.
C. Non – stress- test là một trắc nghiệm có độ nhậy cao dùng để chẩn đoán suy thai
trong thai quá ngày.
D. Stress- test là một trắc nghiệm có độ nhậy cao dùng để quyết định xem thai nhi có
chịu đựng nổi cuộc chuyển dạ không.
21. Trong trường hợp thai quá ngày, nếu oxytocin -challenge test (OCT)
d
ương tính thì h
ướng xử trí tiếp theo:
A. Mổ lấy thai.
B. Chuyển qua làm non-stress-test.
C. Làm lại OCT sau bữa ăn 1-2 giờ.
D. Ngưng truyền oxytocin, chờ chuyển dạ tự nhiên.
22. Biến chứng cho mẹ và thai không gặp trong thai già tháng:
A. Rối loạn tuần hoàn rau thai
B. Tiết phân su trong buồng ối
C.Giảm lượng nước ối
D.Đái đường do thai
23. Đối với thai già tháng nếu siêu âm thấy chỉ số ối từ 40 đến 60, hướng xử trí
là:
A. Theo dõi sát để xử trí kịp thời.
B. Ngay lập tức phải đình chỉ thai nghén.
C. Ngay lập tức phải mổ lấy thai chủ động.
D. Không xử trí gì vì chỉ số ối là bình thường.

 

Related Articles

Để lại một bình luận