Báo cáo một trường hợp ung thư biểu mô kém biệt hóa của tuyến giáp và hồi cứu y văn

Báo cáo một trường hợp ung thư biểu mô kém biệt hóa của tuyến giáp và hồi cứu y văn

bởi admin

BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP UNG THƯ BIỂU MÔ
KÉM BIỆT HÓA CỦA TUYẾN GIÁP VÀ HỒI CỨU Y VĂN

Đào Thị Luận1,2, , Đào Thị Huyên¹, Nguyễn Văn Hưng1,2
Trần Ngọc Minh1,2, Lương Việt Bằng1
1Trường Đại học Y Hà Nội
2Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Ung thư biểu mô tuyến giáp kém biệt hóa là típ ung thư hiếm gặp, chiếm 0,3 – 6,7% trong tổng số ung thư của tuyến giáp, có hình thái và tiến triển trung gian giữa ung thư biểu mô biệt hóa cao và ung thư biểu mô bất thục sản. Các đặc trưng về mặt tế bào học của loại ung thư này có độ đặc hiệu không cao, phần lớn các trường hợp ung thư biểu mô tuyến giáp kém biệt hóa được chẩn đoán tế bào học là “nghi ngờ tân sản nang”. Chúng tôi báo cáo một trường hợp bệnh nhân nam 61 tuổi nhập viện vì phát hiện tình cờ khối u ở cổ. Siêu âm cho thấy thùy trái tuyến giáp có khối giảm âm kích thước 29 x 47 mm, bờ không đều, có các nốt vôi hóa thô ở ngoại vi. Kết quả tế bào học là ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú, tuy nhiên kết quả mô bệnh học cho thấy đây là một ung thư biểu mô kém biệt hóa của tuyến giáp.

Từ khóa: Ung thư biểu mô kém biệt hóa của tuyến giáp, ung thư tuyến giáp.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

 

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận