Bước đầu đánh giá kết quả áp dụng mô hình TELE-ICU trong hỗ trợ chẩn đoán và xử trí từ xa bệnh nhân hồi sức cấp cứu giữa Bệnh viện Tỉnh Thanh Hoá và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Bước đầu đánh giá kết quả áp dụng mô hình TELE-ICU trong hỗ trợ chẩn đoán và xử trí từ xa bệnh nhân hồi sức cấp cứu giữa Bệnh viện Tỉnh Thanh Hoá và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

bởi admin

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ÁP DỤNG MÔ HÌNH TELE – ICU TRONG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ TỪ XA BỆNH NHÂN HỒI SỨC CẤP CỨU GIỮA BỆNH VIỆN TỈNH THANH HOÁ VÀ BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Hoàng Bùi Hải1,2, , Nguyễn Anh Dũng2, Đinh Thái Sơn¹, Vũ Việt Hà1,2,
Nguyễn Lân Hiếu1,2, Đào Xuân Thành1,2, Nguyễn Văn Dũng³, Lê Duy Long³,
Lê Xuân Quý1,3, Lê Văn Cường3, Lê Văn Sỹ3, Lưu Ngọc Hoạt1

¹Trường Đại học Y Hà Nội
²Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
³Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá

Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả hoạt động của mô hình Tele – ICU trong hỗ trợ từ xa chẩn đoán và xử trí bệnh nhân nặng giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá. Nghiên cứu phân tích 4 ca lâm sàng đã được hội chẩn trong thời gian 1 tháng, đây là những bệnh nhân nặng phức tạp, nguyện vọng ban đầu của gia đình bệnh nhân là chuyển bệnh nhân đi các bệnh viện trung ương. Các cuộc hội chẩn từ xa thường xuyên giữa các thầy thuốc hồi sức cấp cứu thông qua hệ thống Tele – ICU đã giúp bệnh nhân được chẩn đoán kịp thời, tư vấn điều trị phù hợp hơn, theo dõi sát hơn bởi các bác sỹ có kinh nghiệm từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội góp phần đưa 4 bệnh nhân có diễn biến bệnh tích cực hơn mà không cần phải chuyển tuyến. Nghiên cứu này cho thấy việc hội chẩn từ xa thông qua hệ thống Tele – ICU giữa các thầy thuốc chuyên ngành hồi sức cấp cứu ở hai bệnh viện bước đầu mang lại kết quả tốt trong hỗ trợ chẩn đoán và xử trí tại chỗ bệnh nhân nặng.

Từ khoá: Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Tele – ICU, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

 

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận