Bước đầu điều trị bằng Alteplase liều thấp cho bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp có ngừng tuần hoàn

Bước đầu điều trị bằng Alteplase liều thấp cho bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp có ngừng tuần hoàn

bởi admin

BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ BẰNG ALTEPLASE LIỀU THẤP
CHO BỆNH NHÂN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI CẤP
CÓ NGỪNG TUẦN HOÀN

Hoàng Bùi Hải1,2, Đỗ Giang Phúc², Lê Duy Lạc³, Bùi Nghĩa Thịnh³
1Trường Đại học Y Hà Nội
2Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
³Bệnh viện Đa khoa Quận Thủ Đức

Ngừng tuần hoàn là diễn biến nguy hiểm nhất của tắc động mạch phổi cấp, tỉ lệ tử vong ở nhóm này có thể đến 95%. Tái thông động mạch phổi là việc cần làm ngay song song hồi sinh tim phổi. Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết liều 0,6 mg/kg cân nặng ở bệnh nhân ngừng tuần hoàn do tắc động mạch phổi cấp. Đây là nghiên cứu mô tả loạt ca bệnh ở ba bệnh viện khác nhau từ năm 2015 đến 2020. Có 6 bệnh nhân đủ điều kiện chọn vào nghiên cứu, trong đó có 4/6 bệnh nhân (66,7%) được tiêu sợi huyết ngay lúc hồi sinh tim phổi, trong đó 3/4 bệnh nhân (75%) tái lập được tuần hoàn tự nhiên ngay sau TSH. Tỉ lệ sống là 4/6 (66,7%). Không có bệnh nhân nào có biến chứng chảy máu trong, sau dùng thuốc tiêu sợi huyết. Tất cả 4 bệnh nhân sống đều không có di chứng thần kinh xấu. Nghiên cứu cho thấy tiêu sợi huyết liều 0,6 mg/kg cân nặng truyền trong 15 phút ngay trong lúc hồi sinh tim phổi bước đầu có kết quả tốt trong xử trí ngừng tuần hoàn do tắc động mạch phổi cấp.
Từ khóa: Tắc động mạch phổi cấp, thuyên tắc phổi cấp, ngừng tuần hoàn, alteplase liều thấp, tiêu huyết khối

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải xuống

Related Articles

Để lại một bình luận