Các trường hợp di chứng trong giám sát liệt mềm cấp tại Việt Nam, 2010 – 2017

Các trường hợp di chứng trong giám sát liệt mềm cấp tại Việt Nam, 2010 – 2017

bởi admin

CÁC TRƯỜNG HỢP DI CHỨNG TRONG GIÁM SÁT
LIỆT MỀM CẤP TẠI VIỆT NAM, 2010-2017

Vũ Hồng Sơn1 , Vũ Hải Hà2, Nguyễn Thị Thu Hương2, Trần Thị Nguyễn Hòa2, Phạm Quang Thái2, Nguyễn Minh Son3

1Bệnh viện Đa Khoa Thành phố Vinh

2Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

3Trường Đại học Y Hà Nội

Tình trạng di chứng liệt ở trẻ em bị liệt mềm cấp có thể do tác nhân vi rút bại liệt polio của chủng vi rút hoang dại hay chủng vi rút vắc xin Sabin hoặc tác nhân không do vi rút polio gây ra. Nghiên cứu mô tả hồi cứu về đặc điểm của các trường hợp di chứng liệt ở Việt Nam trong giai đoạn 2010-2017. Kết quả cho thấy tỷ lệ mắc liệt mềm cấp trung bình hàng năm có di chứng liệt ở trẻ dưới 15 tuổi là 0,14/100000. Có 23 trường hợp (0,8%) dương tính với với vi rút bại liệt polio, toàn bộ là chủng vi rút vắc xin Sabin và 3150 trường hợp (99,2%) là do tác nhân khác. Nguy cơ tỷ lệ di chứng liệt do polio vi rút cao 3,9 lần so với do không phải do polio vi rút (OR = 3,9 (95%CI: 0,1 – 0,8)). Thời gian trung bình từ việc sử dụng liều vắc xin bại liệt uống cuối cùng cho đến ngày khởi phát với các trường hợp liệt mềm cấp có di chứng liệt mà dương tính vi rút bại liệt polio, trung bình là 16,5 ngày [IQR 13-20]; đối với trường hợp không do vi rút polio, trung bình là 867 ngày [IQR 407-1931], sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Nghiên cứu này xác nhận rằng liệt mềm cấp do vi rút bại liệt polio có khả năng gây ra di chứng liệt cao hơn do không do vi rút polio và thời gian trung bình từ ngày uống vắc xin bại liệt liều cuối đến ngày khởi phát ngắn là chỉ điểm cho khả năng bị liệt mềm cấp do vi rút bại liệt polio.

Từ khoá: Di chứng liệt, Hệ thống giám sát liệt mềm cấp, vi rút polio sabin, tác nhân không polio.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải xuống

Related Articles

Để lại một bình luận