Chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân cao tuổi viêm loét dạ dày tá tràng mạn tính được điều trị tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân cao tuổi viêm loét dạ dày tá tràng mạn tính được điều trị tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

bởi admin

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI
VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG MẠN TÍNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ
TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG

Nguyễn Trung Anh1,2, Nguyễn Lan Anh1, Nguyễn Thị Thu Hương1,2

1 Bệnh viện Lão khoa Trung ương

2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 108 bệnh nhân ≥ 60 tuổi được chấn đoán viêm loét dạ dày tá tràng mạn tính điều trị ngoại trú tại bệnh viện Lão khoa Trung ương nhằm tìm hiểu đặc điểm lâm sàng, đặc điểm tổn thương trên nội soi dạ dày thực quản và chất lượng cuộc sống của đối tượng này. Đối tượng nghiên cứu được phỗng vấn theo mẫu bệnh án thống nhất, chất lượng cuộc sống được đánh giá bằng bộ câu hỏi SF-36. Kết quả cho thấy tỷ lệ bệnh nhân có loét dạ dày tá tràng, viêm dạ dày và cả hai bệnh trên lần lượt là 58,3%; 23,1% và 18,6%. 89,8% bệnh nhân có triệu chứng cơ năng. Tỷ lệ bệnh nhân có chất lượng cuộc sống chưa tốt là 44,5%. Tỷ lệ bệnh nhân có chất lượng cuộc sống chưa tốt theo lĩnh vực đau là cao nhất (71,3%); sức khỏe tâm thần (52,8%). Tỷ lệ bệnh nhân có chất lượng cuộc sống tốt theo lỉnh vực hoạt động thể lực là cao nhất (79,6%) và sinh lực (65,7%). Tóm lại tỷ lệ bệnh nhân cao tuổi có viêm loét dạ dày tá tràng mạn tính có chất lượng cuộc sống chưa tốt còn cao (44,4%) đặc biệt liên quan đến cảm giác đau và sức khỏe tinh thần.

Từ khóa: Viêm loét dạ dày tá tràng, chất lượng cuộc sống, người cao tuổi.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải xuống

Related Articles

Để lại một bình luận