Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ 3.0 tesla chấn thương đám rối thần kinh cánh tay

Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ 3.0 tesla chấn thương đám rối thần kinh cánh tay

bởi admin

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA
CHẤN THƯƠNG ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY

Nguyễn Duy Hùng1,2 và Nguyễn Thị Xoan1,
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Mô tả đặc điểm hình ảnh chấn thương đám rối thần kinh cánh tay trên cộng hưởng từ 3.0 Tesla. Nghiên cứu mô tả cắt ngang từ T3/2016 đến T7/2020 với 66 bệnh nhân có chấn thương đám rối thần kinh cánh tay, được chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla và phẫu thuật thần kinh tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City. Dấu hiệu chấn thương đám rối thần kinh cánh tay trên cộng hưởng từ được mô tả. Với tổn thương trước hạch, nhổ rễ hoàn toàn và giả thoát vị màng tủy có tỷ lệ lần lượt 52,21% và 39,39%, thường gặp ở rễ C7, C8. Với tổn thương sau hạch tại rễ, đứt hoàn toàn và phù nề là tổn thương hay gặp với tỷ lệ lần lượt 47,27% và 33,94%, thường gặp ở rễ C5, C6. Tổn thương ở thân và bó thường gặp là phù nề, tỷ lệ tương ứng 94,90% và 93,83%. Cộng hưởng từ có giá trị trong phát hiện vị trí, mức độ tổn thương đám rối thần kinh cánh tay trước phẫu thuật.

Từ khóa: Đám rối thần kinh cánh tay, chấn thương, cộng hưởng từ, 3.0 Tesla.

 

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận