Đặc điểm ý tưởng và hành vi tự sát ở bệnh nhân trầm cảm tái diễn

Đặc điểm ý tưởng và hành vi tự sát ở bệnh nhân trầm cảm tái diễn

bởi admin

ĐẶC ĐIỂM Ý TƯỞNG VÀ HÀNH VI TỰ SÁT
Ở BỆNH NHÂN TRẦM CẢM TÁI DIỄN

Nguyễn Thị Thu Huyền1,2,3,4, Nguyễn Văn Phi2,3 và Nguyễn Văn Tuấn2,3,4, …
1Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng
2Trường Đại học Y Hà Nội
3Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương
4Bệnh viện Bạch Mai

Chúng tôi làm nghiên cứu mô tả chùm ca bệnh trên 57 Bệnh nhân được chẩn đoán xác định rối loạn trầm cảm tái diễn có ý tưởng hoặc hành vi tự sát theo tiêu chuẩn chẩn đoán của ICD-10 (F33.xx) được điều trị nội trú tại viện sức khỏe tâm thần, bệnh viện tâm thần trung ương 1 và bệnh viện Lão khoa Trung ương trong thời gian từ tháng 8/2019 đến tháng 7/2020 với mục tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng ý tưởng và hành vi tự sát ở bệnh nhân trầm cảm tái diễn. Sau thời gian 12 tháng chúng tôi thu được một số kết quả như sau: Đa số bệnh nhân là nữ (71,9%). 100% bệnh nhân là trầm cảm tái diễn hiện giai đoạn nặng trong đó 54,4% có loạn thần. Ý tưởng tự sát xuất hiện nhiều lần, kéo dài dai dẳng và khó kiểm soát có xu hướng cao hơn ở nhóm có loạn thần so với nhóm không có loạn thần. Đa số bệnh nhân có ý tưởng tự sát xuất hiện từ từ (78,9%). Phần lớn bệnh nhân có thông báo về ý tưởng và hành vi tự sát của mình (68,4%). Có 52,6% bệnh nhân tự sát bằng các phương thức không bạo lực. Đa số bệnh nhân tự sát ở nhà riêng (89,5%). Sau khi tự sát có 68,4% phản ứng bằng cách im lặng, không nói gì; còn lại tức giận và nói sẽ tự sát tiếp. Như vậy tự sát xuất hiện ở các bệnh nhân trầm cảm nặng, phần lớn có loạn thần với các ý tưởng hành vi tự sát xuất hiện từ từ, có được thông báo trước và nếu có thực hiện thì cũng bằng các cách thức không bạo lực và được thực hiện tại nhà riêng.

Từ khóa: Hành vi tự sát, rối loạn trầm cảm tái diễn, ý tưởng tự sát.

 

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận