Đánh giá chức năng thể chất ở người cao tuổi có bệnh thận mạn giai đoạn 3, 4, 5 điều trị tại bệnh viện Lão khoa Trung ương

Đánh giá chức năng thể chất ở người cao tuổi có bệnh thận mạn giai đoạn 3, 4, 5 điều trị tại bệnh viện Lão khoa Trung ương

bởi admin

ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG THỂ CHẤT Ở NGƯỜI CAO TUỔI
CÓ BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN 3,4,5
ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG

Nguyễn Trung Anh12, Nguyễn Thị Thu Hương1,2, Nguyễn Ngọc Dương2, Hà Quốc Hùng1,2

1 Bệnh viện Lão khoa Trung ương

2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm đánh giá chức năng thể chất trên 101 bệnh nhân 60 tuổi được chấn đoán bệnh thận mạn khám và điều trị tại bệnh viện Lão khoa Trung ương. Bệnh nhân được phỏng vấn theo bộ câu hỏi thống nhất, chức năng thể chất đánh giá bằng bài kiểm tra SPPB, hoạt động chức năng hàng ngày (ADL, IADL). Kết quả cho thấy tỷ lệ bệnh nhân suy giảm thể chất đánh giá bằng bài kiểm tra SPPB là 62,4%. Tỷ lệ bệnh nhân suy giảm hoạt động chức năng hàng ngày (ADL) là 56,4%. Tỷ lệ bệnh nhân suy giảm hoạt động chức năng hàng ngày có sử dụng phượng tiện, dụng cụ (IADL) là 56,4%. Không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa chức năng thể chất (SPPB) và giai đoạn bệnh thận mạn. Tóm lại tỷ lệ suy giảm chức năng thể chất (SPPB, hoạt động chức năng hàng ngày, hoạt động chức năng hàng ngày có sử dụng phương tiện) ở bệnh nhân cao tuổi có bệnh thận mạn khá cao. Bài kiểm tra SPPB có thể dùng để đánh giá chức năng thể chất ở đối tượng nghiên cứu.

Từ khóa: Chức năng thể chất, Bệnh thận mạn, Cao tuổi.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải xuống

Related Articles

Để lại một bình luận