Đánh giá kết quả bước đầu kỹ thuật nút tắc ống ngực điều trị rò dưỡng chấp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Đánh giá kết quả bước đầu kỹ thuật nút tắc ống ngực điều trị rò dưỡng chấp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

bởi admin

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU KỸ THUẬT
NÚT TẮC ỐNG NGỰC ĐIỀU TRỊ RÒ DƯỠNG CHẤP
TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Nguyễn Ngọc Cương, Lê Tuấn Linh, Phạm Hồng Cảnh, Đoàn Tiến Lưu
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả của phương pháp can thiệp nút tắc ống ngực điều trị rò dưỡng chấp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 04/2018 đến tháng 06/2020. Nghiên cứu được thực hiện ở 16 bệnh nhân (6 bệnh nhân nam, 10 bệnh nhân nữ), tuổi trung bình là 46,8 ± 11,2. Các bệnh nhân bị rò dưỡng chấp do tổn thương ống ngực được nút tắc ống ngực bằng can thiệp qua da. Tất cả 16 bệnh nhân rò dưỡng chấp đã được điều trị thành công bằng phương pháp can thiệp nút tắc ống ngực. Hai bệnh nhân có biến chứng can thiệp: 1 bệnh nhân có biến chứng tắc nhánh nhỏ của động mạch phổi thùy trên hai bên nhưng không có tổn thương nhu mô phổi và không gây triệu chứng lâm sàng, 1 bệnh nhân có biến chứng rối loạn tiêu hóa trong quá trình theo dõi sau can thiệp. Phương pháp can thiệp nút tắc ống ngực trong điều trị rò dưỡng chấp là phương pháp can thiệp ít xâm lấn điều trị hiệu quả những bệnh nhân rò ống ngực.

Từ khóa: Ống ngực, nút tắc ống ngực, rò dưỡng chấp, chụp bạch mạch.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

 

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận