Đánh giá nhu cầu và sự sẵn sàng chi trả cho sử dụng dịch vụ mobile app của khách hàng khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2018

Đánh giá nhu cầu và sự sẵn sàng chi trả cho sử dụng dịch vụ mobile app của khách hàng khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2018

bởi admin

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU VÀ SỰ SẴN SÀNG CHI TRẢ CHO SỬ
DỤNG DỊCH VỤ MOBILE APP CỦA KHÁCH HÀNG KHÁM SỨC
KHỎE ĐỊNH KỲ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2018

Nguyễn Thị Hạnh1, , Hồ Thị Kim Thanh1, Lê Minh Giang2
1Bệnh viện Đại học Y Hà Nội,
2Trường Đại học Y Hà Nội

Nghiên cứu điều tra mô tả cắt ngang trên 350 khách hàng tới khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong năm 2018. Mục tiêu nghiên cứu nhằm: 1) Đánh giá nhu cầu sử dụng ứng dụng Mobile app của khách hàng khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2018 và 2) Đánh giá sự sẵn sàng chi trả cho sử dụng ứng dụng Mobile app của khách hàng khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Đa số khách hàng có nhu cầu sử dụng ứng dụng Mobile app do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cung cấp. Các nội dung của Mobile app được khách hàng mong đợi nhiều bao gồm: Thông tin về chất lượng của cơ sở y tế cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ và thông tin về cơ sở y tế cung cấp dịch vụ; Thông tin chi tiết về danh mục khám và gói khám; Thông tin về kết quả khám sức khỏe định kỳ hàng quý. Khách hàng cũng mong muốn được CBYT theo dõi, tư vấn về sức khỏe sau khi khám nếu mắc các bệnh lý như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu … Về sự sẵn sàng chi trả cho dịch vụ Mobile app, kết quả cho thấy: Có 60% khách hàng sẵn sàng chi trả cho sử dụng dịch vụ Mobile App. Mức sẵn sàng chi trả trung bình cho sử dụng dịch vụ Mobile App hàng tháng là 17,5 ngàn đồng. Nhóm đối tượng có thu nhập cao, nhóm đối tượng đã từng sử dụng dịch vụ y tế và nhóm có nhu cầu theo dõi tư vấn sức khỏe có sự sẵn sàng chi trả cao hơn so với nhóm còn lại. Dịch vụ Mobile App của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được đánh giá là cần thiết và đáp ứng mong đợi của khách hàng đến khám sức khỏe định kỳ. Căn cứ vào nhu cầu và sự sẵn sàng chi trả, Bệnh viện ĐHYHN có thể xây dựng cơ chế tính phí thu phù hợp theo đặc điểm nhóm khách hàng.

Từ khoá: Khám sức khỏe định kỳ, sẵn sàng chi trả, e – health, m – health, chăm sóc sức khỏe.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận