Đánh giá sự thay đổi và giá trị tiên lượng của INTERLEUKIN 6 trong điều trị bệnh nhân chấn thương nặng

Đánh giá sự thay đổi và giá trị tiên lượng của INTERLEUKIN 6 trong điều trị bệnh nhân chấn thương nặng

bởi admin

ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA
INTERLEUKIN 6 TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN
CHẤN THƯƠNG NẶNG

Nguyễn Lương Bằng1, ,Trịnh Văn Đồng2
1Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
2Trường Đại học Y Hà Nội

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá sự thay đổi và mối liên quan của IL-6 với điểm độ nặng chấn thương, lactat, điểm SOFA và lượng máu truyền, vai trò của IL-6 trong tiên lượng điều trị bệnh nhân chấn thương nặng. Phương pháp nghiên cứu mô tả, tiến cứu trên 108 bệnh nhân chấn thương nặng tại khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Việt Đức từ 11/2016 đến 9/2017, đánh giá sự thay đổi IL-6 theo thời gian, liên quan điểm ISS, AIS, lactat, điểm SOFA, lượng máu truyền; đánh giá vai trò của IL-6 trong tiên lượng tử vong, tiên lượng suy đa tạng, thời gian thở máy, thời gian nằm hồi sức. Kết quả nghiên cứu cho thấy IL-6 cao nhất ở ngày đầu sau mổ, giảm dần qua các thời điểm nghiên cứu; IL-6 ngày đầu sau mổ có tương quan đồng biến rất chặt chẽ với điểm ISS, lactat và lượng máu truyền (r1 = 0,74, r2 = 0,722, r3 = 0,736, p < 0,05); IL-6 ngày đầu sau mổ tương quan độc lập với điểm AISbụng, AISngực, tương quan kém hơn với AISchi và AISda, dưới da (p < 0,05); IL-6 tương quan đồng biến chặt chẽ với điểm SOFA ngày thứ nhất và ngày thứ hai sau mổ với r1 = 0,536, r2 = 0,539; IL-6 ngày thứ nhất sau mổ có hiệu lực tiên lượng suy đa tạng sớm với AUC = 0,814, tiên lượng nằm hồi sức dài ngày và thở máy dài ngày với AUC = 0,702 (p < 0,01).

Từ khoá: Chấn thương nặng, IL-6, suy đa tạng, SOFA

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận