Đánh giá thay đổi trên siêu âm doppler tim sau 3 tháng điều trị ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp

Đánh giá thay đổi trên siêu âm doppler tim sau 3 tháng điều trị ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp

bởi admin

ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI TRÊN SIÊU ÂM DOPPLER TIM SAU 3 THÁNG ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI CẤP

Ngô Thị Nhàn¹, Lê Văn Cường², Nguyễn Ngọc Quang¹ và Hoàng Bùi Hải1,3,
1Trường Đại học Y Hà Nội
2Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá
³Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nghiên cứu nhằm đánh giá thay đổi trên siêu âm Doppler tim sau 3 tháng điều trị ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp. Đây là phương pháp mô tả cắt ngang. Kết quả cho thấy sau 3 tháng điều trị có 18,4 % bệnh nhân giãn thất phải; 10% bệnh nhân có chỉ số thất phải /thất trái >1; 5,8 % bệnh nhân có chỉ số TAPSE < 17, và 1,9% bệnh nhân có vách liên thất di động bất thường; có 2 trường hợp có huyết khối được phát hiện trên siêu âm tim (1,9%). Các dấu hiệu bất thường trên siêu âm tim tại thời điểm sau 3 tháng điều trị đều cải thiện rõ rệt so với thời điểm trước điều trị và ngay sau điều trị. Nghiên cứu kết luận sau 3 tháng điều trị hình ảnh siêu âm tim thường gặp ở tắc động mạch phổi cấp là giãn thất phải, chỉ số thất phải/thất trái >1 và chỉ số TAPSE <17.

Từ khóa: Siêu âm tim, tăng áp động mạch phổi, tắc động mạch phổi cấp, rối loạn chức năng thất phải, 3 tháng sau điều trị

 

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận