Đề thi trắc nghiệm Bệnh Chàm (ECZEMA) online – Phần 2

Đề thi trắc nghiệm Bệnh Chàm (ECZEMA) online – Phần 2

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi Bệnh Chàm (ECZEMA) bằng cách bấm vào nút “Start”

Chàm (ECZEMA)- Phần 2

Start
Congratulations - you have completed Chàm (ECZEMA)- Phần 2. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627End
Return

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi Bệnh Chàm (ECZEMA) ở dưới đây:

Bệnh Chàm (ECZEMA) phần 1 | Bệnh Chàm (ECZEMA) phần 2

1. Điều trị Chàm (Eczema) giai đoạn mãn

 1. Rivanol 1/1000 trong 5-7 ngày đầu, sau đó bôi thuốc tím Metyl 1%
 2. Salicilee, Goudron, hồ Ichtyole, mỡ corticoid, mỡ Dipsosalic
 3. Dung dịch ASA, BSI, mỡ Salicylic, mỡ Whitfield
 4. Hồ nước, hồ kẽm

 2. Điều trị toàn thần trong bệnh Chàm (Eczema)

 1. Bạc hà, râu bắp
 2. Kim ngân hoa, ké đầu ngựa
 3. Lá khế, lá chanh
 4. Húng rìu, lá mơ

3. Erythromyein, Tetracylin điều trị bệnh Chàm (Eczema)

 1. Uống một đợt 1-3 ngày
 2. Uống một đợt 3-5 ngày
 3. Uống một đợt 5-7 ngày
 4. Uống một đợt 7-10 ngày

4. Điều trị nguyên nhân của bệnh Chàm (Eczema)

 1. Cream synalar-neomycin
 2. Cream celestoderm-Neomyein
 3. Kháng nấm, giải dị ứng đặc hiệu, vitamin
 4. Tất cả đều đúng

4. Điều trị Chàm (Eczema) giai đoạn cấp trong 1 – 3 ngày đầu

 1. Dung dịch Rivanol 1%o
 2. Mỡ Synalar – Neomycin
 3. Mỡ Celesytodezem – Neomycin
 4. Goudrar, Coaltar

5. Điều trị Chàm (Eczema) giai đoạn cấp trong 1 – 3 ngày đầu

 1. Dung dịch nitrat bạc 0,125%
 2. Dung dịch nitrat bạc 0,25%
 3. Dung dịch nitrat bạc 0,5%
 4. Dung dịch nitrat bạc 0,75%

6. Điều trị Chàm (Eczema) giai đoạn cấp trong 1 – 3 ngày đầu

 1. Mỡ Synalar – Neomycin
 2. Dung dịch nitrat bạc 0,25%
 3. Mỡ Flucinar, Diprosali, Demovate, Betnvate
 4. Goudrar, Coaltar

7. Điều trị Chàm (Eczema) giai đoạn cấp trong 1 – 3 ngày đầu

 1. Dung dịch Berbenri 1%
 2. Dung dịch Berbenri 2%
 3. Dung dịch Berbenri 3%
 4. Dung dịch Berbenri 4%

8. Điều trị Chàm (Eczema) giai đoạn cấp trong 1 – 3 ngày đầu

 1. Mỡ Demovate, Betnvate
 2. Mỡ Celesytodezem – Neomycin
 3. Dung dịch Berbenri 1%
 4. Mỡ Flucinar, Diprosali

9. Điều trị Chàm (Eczema) giai đoạn cấp sau khi đã điều trị 1-3 ngày đầu

 1. Dung dịch Rivanol 1%o
 2. Dung dịch nitrat bạc 0,25%
 3. Dung dịch Berbenri 1%
 4. Dung dịch tím Metin 1%, xanh Metilen 1%, Milian hoặc hồ nước

10. Chống bội nhiễm trong bệnh Chàm (Eczema) giai đoạn cấp

 1. Ampixilin 0,125mg, 4-6 viên/ngày x 5-7 ngày
 2. Ampixilin 0,25mg, 4-6 viên/ngày x 5-7 ngày
 3. Ampixilin 0, 5mg, 4-6 viên/ngày x 5-7 ngày
 4. Ampixilin 0,75mg, 4-6 viên/ngày x 5-7 ngày

11. Chống bội nhiễm trong bệnh Chàm (Eczema) giai đoạn cấp

 1. Ampixilin 0,25mg, 1-2 viên/ngày x 5-7 ngày
 2. Ampixilin 0,25mg, 2-4 viên/ngày x 5-7 ngày
 3. Ampixilin 0,25mg, 4-6 viên/ngày x 5-7 ngày
 4. Ampixilin 0,25mg, 6-8 viên/ngày x 5-7 ngày

12. Chống bội nhiễm trong bệnh Chàm (Eczema) giai đoạn cấp

 1. Ampixilin 0,25mg, 2-4 viên/ngày x 1-3 ngày
 2. Ampixilin 0,25mg, 2-4 viên/ngày x 3-5 ngày
 3. Ampixilin 0,25mg, 2-4 viên/ngày x 5-7 ngày
 4. Ampixilin 0,25mg, 2-4 viên/ngày x 7-10 ngày

13. Chống dị ứng, ngứa trong bệnh Chàm giai đoạn cấp

 1. Chlopheniramin 2mg, 2 viên/ngày
 2. Chlopheniramin 4mg, 2 viên/ngày
 3. Chlopheniramin 6mg, 2 viên/ngày
 4. Chlopheniramin 8mg, 2 viên/ngày

15. Chống dị ứng, ngứa trong bệnh Chàm giai đoạn cấp

 1. Histalong 10mg, 1 viên/ngày
 2. Histalong 10mg, 2 viên/ngày
 3. Histalong 10mg, 3 viên/ngày
 4. Histalong 10mg, 4 viên/ngày

16. Chống dị ứng, ngứa trong bệnh Chàm giai đoạn cấp

 1. Histalong 5mg, 1 viên/ngày
 2. Histalong 10mg, 1 viên/ngày
 3. Histalong 15mg, 1 viên/ngày
 4. Histalong 20mg, 1 viên/ngày

17. Nếu không chống chỉ định, Corticoid điều trị bệnh Chàm giai đoạn cấp

 1. Prednisolon 5mg, 1 viên/ngày x 3-4 ngày rồi giảm liều ¼ viên/ngày x 7 ngày
 2. Prednisolon 5mg, 2 viên/ngày x 3-4 ngày rồi giảm liều ½ viên/ngày x 7 ngày
 3. Prednisolon 5mg, 3 viên/ngày x 3-4 ngày rồi giảm liều 1 viên/ngày x 7 ngày
 4. Prednisolon 5mg, 4 viên/ngày x 3-4 ngày rồi giảm liều 2 viên/ngày x 7 ngày

18. Điều trị Chàm (Eczema) giai đoạn bán cấp

 1. Mỡ Demovate, Betnvate
 2. Mỡ Celesytodezem – Neomycin
 3. Dung dịch Berbenri 1%
 4. Mỡ Flucinar, Diprosali

19. Điều trị Chàm (Eczema) giai đoạn bán cấp

 1. Mỡ Flucinar, Diprosali
 2. Mỡ Demovate, Betnvate
 3. Mỡ Synalar – Neomycin
 4. Goudrar, Coaltar

20. Chống ngứa, chống dị ứng trong bệnh Chàm giai đoạn bán cấp

 1. Chlophepniramin 2mg, 1 viên/ngày
 2. Chlophepniramin 4mg, 2 viên/ngày
 3. Chlophepniramin 6mg, 3 viên/ngày
 4. Chlophepniramin 8mg, 4 viên/ngày

21. Chống ngứa, chống dị ứng trong bệnh Chàm giai đoạn bán cấp

 1. Histalong 5mg, 5 viên/ngày
 2. Histalong 10mg, 10 viên/ngày
 3. Histalong 15mg, 15 viên/ngày
 4. Histalong 20mg, 20 viên/ngày

22. Điều trị Chàm (Eczema) giai đoạn mãn

 1. Mỡ Flucinar, Diprosali, Demovate, Betnvate
 2. Mỡ Synalar – Neomycin
 3. Mỡ Celesytodezem – Neomycin
 4. Dung dịch nitrat bạc 0,25%

23. Điều trị Chàm (Eczema) giai đoạn mãn

 1. Goudrar, Coaltar
 2. Dung dịch Berbenri 1%
 3. Mỡ Synalar – Neomycin, Celesytodezem – Neomycin
 4. Dung dịch Nitrat bạc 0,25%

24. Điều trị hỗ trợ trong bệnh Chàm giai đoạn mãn

 1. Vitamin A 1 g/ngày
 2. Vitamin B 1 g/ngày
 3. Vitamin C 1 g/ngày
 4. Vitamin D 1 g/ngày

25. Đặc điểm tổn thương của Chàm giai đoạn cấp tính

 1. Viêm đỏ, chợt, chảy dịch, có mủ
 2. Giảm viêm, giảm chảy nước, bắt đầu khô, lên da non
 3. Thẫm màu, cứng cộm, liken hoá, xù xì thô ráp
 4. Tất cả đều đúng

26. Đặc điểm tổn thương của Chàm giai đoạn bán cấp

 1. Viêm đỏ, chợt, chảy dịch, có mủ
 2. Giảm viêm, giảm chảy nước, bắt đầu khô, lên da non
 3. Thẫm màu, cứng cộm, liken hoá, xù xì thô ráp
 4. Tất cả đều đúng

27. Đặc điểm tổn thương của Chàm giai đoạn mãn

 1. Viêm đỏ, chợt, chảy dịch, có mủ
 2. Giảm viêm, giảm chảy nước, bắt đầu khô, lên da non
 3. Thẫm màu, cứng cộm, liken hoá, xù xì thô ráp
 4. Tất cả đều đúng

 

Related Articles

Để lại một bình luận