Đề thi trắc nghiệm bệnh học Cao huyết áp online – Phần 2

Đề thi trắc nghiệm bệnh học Cao huyết áp online – Phần 2

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi bằng cách bấm vào nút “Start”

Bệnh Học: Cao Huyết Áp- Phần 2

Start
Congratulations - you have completed Bệnh Học: Cao Huyết Áp- Phần 2. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
End
Return

Xem tất cả các phần trắc nghiệm Bệnh học Cao huyết áp khác ở đây:

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi ở dưới đây

1.Thuốc lợi tiểu nào sau đây thuốc nhóm lợi tiểu gây mất Kali

 1. Nhóm Amilorid
 2. Nhóm Triamteren
 3. Nhóm Aldosterol
 4. Nhóm Lợi tiểu quai

2. Thuốc lợi tiểu nào sau đây thuốc nhóm lợi tiểu gây mất Kali

 1. Nhóm Amilorid
 2. Nhóm Triamteren
 3. Nhóm Aldosterol
 4. Nhóm có thủy ngân

 

3. Thuốc lợi tiểu nào sau đây thuốc nhóm lợi tiểu gây mất Kali

 1. Nhóm Amilorid
 2. Nhóm Triamteren
 3. Nhóm Aldosterol
 4. Nhóm Ức chế anhydrase

4. Nhóm thuốc lợi tiểu nào sau đây thuộc nhóm thuốc lợi tiểu giữ Kali

 1. Nhóm Kháng Aldosterol, Amilorid, Triamteren
 2. Nhóm Lợi tiểu có thủy ngân, Ức chế cacbonic anhydrase, Lợi tiểu quai, , Lợi tiểu Thiazid
 3. Nhóm Moduretic, Cycloteriam
 4. Tất cả đều đúng

5. Thuốc lợi tiểu nào sau đây thuộc nhóm lợi tiểu giữ Kali

 1. Lợi tiểu có thủy ngân
 2. Lợi tiểu kháng Aldosterol
 3. Lợi tiểu quai
 4. Lợi tiểu Thiazid

6. Thuốc lợi tiểu nào sau đây thuộc nhóm lợi tiểu giữ Kali

 1. Lợi tiểu có thủy ngân
 2. Lợi tiểu Amilorid
 3. Lợi tiểu quai
 4. Lợi tiểu Thiazid

7. Thuốc lợi tiểu nào sau đây thuộc nhóm lợi tiểu giữ Kali

 1. Lợi tiểu có thủy ngân
 2. Lợi tiểu Triamteren
 3. Lợi tiểu quai
 4. Lợi tiểu Thiazid

8. Thuốc lợi tiểu nào sau đây thuộc nhóm lợi tiểu giữ Kali

 1. Lợi tiểu có thủy ngân
 2. Lợi tiểu Kháng Aldosterol
 3. Lợi tiểu quai
 4. Lợi tiểu Thiazid

9. Thuốc lợi tiểu nào sau đây thuộc nhóm lợi tiểu giữ Kali

 1. Lợi tiểu có thủy ngân
 2. Lợi tiểu Amilorid
 3. Lợi tiểu quai
 4. Lợi tiểu Thiazid

10. Nhóm thuốc lợi tiểu nào sau đây thuộc nhóm thuốc lợi tiểu kết hợp

 1. Nhóm Kháng Aldosterol, Amilorid, Triamteren
 2. Nhóm Lợi tiểu có thủy ngân, Ức chế cacbonic anhydrase, Lợi tiểu quai, , Lợi tiểu Thiazid
 3. Nhóm Moduretic, Cycloteriam
 4. Tất cả đều đúng

11. Thuốc lợi tiểu nào sau đây thuộc nhóm thuốc lợi tiểu kết hợp

 1. Moduretic
 2. Amilorid
 3. Thiazid
 4. Triamteren

12. Thuốc lợi tiểu nào sau đây thuộc nhóm thuốc lợi tiểu kết hợp

 1. Cycloteriam
 2. Amilorid
 3. Thiazid
 4. Triamteren

13. Thuốc lợi tiểu Moduretic là thuốc lợi tiểu kết hợp giữa

 1. Triamteren + Thiazid
 2. Amilorid + Thiazid
 3. Triamteren + Amilorid
 4. Amilorid + Kháng Aldosterol

14. Thuốc lợi tiểu Cycloteriam là thuốc lợi tiểu kết hợp giữa

 1. Triamteren + Thiazid
 2. Amilorid + Thiazid
 3. Triamteren + Amilorid
 4. Amilorid + Kháng Aldosterol

15. Thuốc lợi tiểu

 1. Là nhóm thuốc đầu tiên cho điều trị tăng huyết áp
 2. Là nhóm thuốc thứ 2 cho điều trị tăng huyết áp
 3. Là nhóm thuốc thứ 3 cho điều trị tăng huyết áp
 4. Là nhóm thuốc thứ 4 cho điều trị tăng huyết áp

Câu 36. Thuốc lợi tiểu

 1. Nên phối hợp liều cao lợi tiểu với các thuốc hạ huyết áp khác
 2. Nên phối hợp liều nhỏ lợi tiểu với các thuốc hạ huyết áp khác
 3. Không nên phối hợp thuốc lợi tiểu với các thuốc hạ huyết áp khác
 4. Tất cả đều sai

17. Spironolacton thuộc nhóm lợi tiểu giữ Kali

 1. Không nên dùng ở bệnh nhân bị xơ gan cổ trướng
 2. Không nên dùng ở bệnh nhân bị cường Aldosteron tiên phát
 3. Tất cả đều đúng
 4. Tất cả đều sai

18. Spironolacton thuộc nhóm lợi tiểu giữ Kali

 1. Nên dùng ở bệnh nhân bị xơ gan cổ trướng
 2. Nên dùng ở bệnh nhân bị cường Aldosteron tiên phát
 3. Tất cả đều đúng
 4. Tất cả đều sai

19. Spironolacton khi dùng ở bệnh nhân xơ gan cổ trướng, cường aldosterol sẽ làm

 1. Tăng Kali máu
 2. Hạ Kali máu
 3. Tăng Natri máu
 4. Hạ Natri máu

20. Thuốc lợi tiểu quai

 1. Không có vai trò nhiều trong điều trị cao huyết áp
 2. Có vai trò tốt trong điều trị cao huyết áp
 3. Tất cả đều đúng
 4. Tất cả đều sai

Related Articles

Để lại một bình luận