Đề thi trắc nghiệm Bệnh học Đau mắt hột online phần 2

Đề thi trắc nghiệm Bệnh học Đau mắt hột online phần 2

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi bệnh đau mắt hột bằng cách bấm vào nút “Start”

Bệnh học Mắt- Đau mắt hột- Phần 2

Start
Congratulations - you have completed Bệnh học Mắt- Đau mắt hột- Phần 2. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
212223End
Return

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi bệnh đau mắt hột ở dưới đây:

1. Mắt hột gây sẹo đục trên giác mạc

 1. Sẹo giác mạc do bệnh mắt hột làm che một phần bờ đồng tử
 2. Sẹo giác mạc do bệnh mắt hột làm che toàn bộ bờ đồng tử
 3. Tất cả đều đúng
 4. Tất cả đều sai

2. Biến chứng của bệnh mắt hột

 1. Viêm kết mạc phối hợp
 2. Đục thủy tinh thể
 3. Viêm màng bồ đào
 4. Tăng nhãn áp

3. Biến chứng của bệnh mắt hột

 1. Đục thủy tinh thể
 2. Lông xiêu, lông quặm
 3. Viêm mủ nội nhãn
 4. Viêm túi lệ cấp

4. Biến chứng của bệnh mắt hột

 1. Thoái hóa hắc võng mạc
 2. Viêm kết mạc cấp
 3. Loét, sẹo giác mạc
 4. Bong võng mạc

5. Biến chứng của bệnh mắt hột

 1. Viêm mủ túi lệ
 2. Tắc tuyến lệ
 3. Mỏi điều tiết
 4. Khô mắt

6. Biến chứng của bệnh mắt hột

 1. Bong võng mạc
 2. Còn ống Clonet
 3. Viêm bờ mi
 4. Tăng nhãn áp mạn

7. Điều trị bệnh mắt hột hoạt tính

 1. Sulfaxilum 10%
 2. Sulfaxilum 20%
 3. Sulfaxilum 30%
 4. Sulfaxilum 40%

8. Điều trị bệnh mắt hột hoạt tính

 1. Sulfaxilum 20% x 2 lần/ngày x 1-3 tháng
 2. Sulfaxilum 20% x 2 lần/ngày x 3-6 tháng
 3. Sulfaxilum 20% x 2 lần/ngày x 6-9 tháng
 4. Sulfaxilum 20% x 2 lần/ngày x 9-12 tháng

9. Điều trị bệnh mắt hột hoạt tính

 1. Kẽm Sulfate 0,3% x 2 lần/ngày
 2. Kẽm Sulfate 0,4% x 2 lần/ngày
 3. Kẽm Sulfate 0,5% x 2 lần/ngày
 4. Kẽm Sulfate 0,6% x 2 lần/ngày

10. Điều trị bệnh mắt hột hoạt tính

 1. Bôi SMP 5%
 2. Bôi SMP 10%
 3. Bôi SMP 15%
 4. Bôi SMP 20%

11. Điều trị bệnh mắt hột hoạt tính

 1. Tetraxyclin 1%
 2. Tetraxyclin 2%
 3. Tetraxyclin 3%
 4. Tetraxyclin 4%

12. Điều trị bệnh mắt hột hoạt tính

 1. Tetraxyclin 3% x 2 lần/ngày x 1-3 tháng
 2. Tetraxyclin 3% x 2 lần/ngày x 3-6 tháng
 3. Tetraxyclin 3% x 2 lần/ngày x 6-12 tháng
 4. Tetraxyclin 3% x 2 lần/ngày x 12-18 tháng

13.  Điều trị dự phòng bệnh mắt hột bằng Tra sulfaxilum 20% hoặc cloraxin 0,4% trong vòng

 1. 1 – 3 tháng
 2. 3 – 6 tháng
 3. 6 – 12 tháng
 4. 12 – 18 tháng

14. . Điều trị toàn thân cho bệnh mắt hột bằng

 1. Tetracylin 1g/ngày x 3 tuần
 2. Erythromycin 1g/ngày x 3 tuần
 3. Sulfamid 1g/ngày x 3 tuần
 4. Tất cả đều đúng

15. . Điều trị toàn thân cho bệnh mắt hột bằng Tetracylin với liều

 1. 0,25 g/ngày x 3 tuần
 2. 0,5 g/ngày x 3 tuần
 3. 1 g/ngày x 3 tuần
 4. 1,5 g/ngày x 3 tuần

16. Điều trị toàn thân cho bệnh mắt hột bằng Tetracylin với liều

 1. 1 g/ngày x 3 ngày
 2. 1 g/ngày x 3 tuần
 3. 1 g/ngày x 3 tháng
 4. 1 g/ngày x 3 năm

17. Điều trị toàn thân cho bệnh mắt hột bằng Erythromycin với liều

 1. 0,25 g/ngày x 3 tuần
 2. 0,5 g/ngày x 3 tuần
 3. 1 g/ngày x 3 tuần
 4. 1,5 g/ngày x 3 tuần

18. Điều trị toàn thân cho bệnh mắt hột bằng Erythromycin với liều

 1. 1 g/ngày x 3 ngày
 2. 1 g/ngày x 3 tuần
 3. 1 g/ngày x 3 tháng
 4. 1 g/ngày x 3 năm

19. Điều trị toàn thân cho bệnh mắt hột bằng Sulfamid với liều

 1. 0,25 g/ngày x 3 tuần
 2. 0,5 g/ngày x 3 tuần
 3. 1 g/ngày x 3 tuần
 4. 1,5 g/ngày x 3 tuần

20. Điều trị toàn thân cho bệnh mắt hột bằng Sulfamid với liều

 1. 1 g/ngày x 3 ngày
 2. 1 g/ngày x 3 tuần
 3. 1 g/ngày x 3 tháng
 4. 1 g/ngày x 3 năm

21. Dự phòng bệnh đau mắt hột

 1. Dùng nước sạch, khăn mặt, thau chậu riêng, rửa mặt mỗi ngày 3 lần
 2. Vệ sinh môi trường, tạo nguồn nước sạch, tollete hợp vệ sinh, xử lý rác tốt, diệt ruồi nhặng…
 3. Không để bệnh đau mắt đỏ kéo dài
 4. Tất cả đều đúng

Câu 22. Dự phòng bệnh đau mắt hột

 1. Nếu gia đình có người bị đau mắt hột thì mọi người nên được điều trị kịp thời
 2. Tra thuốc đúng, đủ liều cho tất cả mọi người bị bệnh
 3. Vệ sinh môi trường
 4. Tất cả đều đúng

Câu 23. Dự phòng bệnh đau mắt hột

 1. Tra thuốc đúng, đủ liều cho người bị bệnh mắt hột hoạt tính
 2. Tra thuốc đúng, đủ liều cho người bị bệnh mắt hột không hoạt tính
 3. Tra thuốc đúng, đủ liều cho tất cả mọi người bị bệnh
 4. Tất cả đều đúng

Related Articles

Để lại một bình luận