Đề thi trắc nghiệm Bệnh học sốt rét phần 1 online

Đề thi trắc nghiệm Bệnh học sốt rét phần 1 online

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi Bệnh học sốt rét bằng cách bấm vào nút “Start”

Bệnh học Sốt rét- phần 1

Start
Congratulations - you have completed Bệnh học Sốt rét- phần 1. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
End
Return

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi Bệnh học sốt rét ở dưới đây:

Bệnh học sốt rét phần 1|Bệnh học sốt rét phần 2

Câu 1. Loại muỗi truyền bệnh Sốt rét

 1. Muỗi Culex
 2. Muỗi Borachinda
 3. Muỗi Anopheles
 4. Muỗi Aedes

Câu 2. Ký sinh trùng Plasmodium gây bệnh sốt rét có mấy loại

 1. 1 loại
 2. 2 loại
 3. 3 loại
 4. 4 loại

Câu 3. 2 loại ký sinh trùng Plasmodium gây bệnh sốt rét tại Việt Nam

 1. malaria và P. ovale
 2. falciparum và P. vivax
 3. malaria và P. vivax
 4. falciparum và P. ovale

Câu 4. Nguyên nhân gây bệnh sốt rét

 1. Virus Plasmodium
 2. Vi trùng Plasmodium
 3. Ký sinh trùng Plasmodium
 4. Nấm Plasmodium

Câu 5. Nguyên nhân gây sốt rét

 1. Virus Dengue
 2. Ký sinh trùng Plasmodium
 3. Virus Ricketsia
 4. Ký sinh trùng E.Coli

Câu 6. Giai đoạn phát triển vô tính của sốt rét gồm

 1. Thời kỳ ở gan và ở hồng cầu
 2. Thời kỳ ở dạ dày muỗi
 3. Thời kỳ ở tuyến nước bọt
 4. Tất cả đều đúng

Câu 7. Thời kỳ ở gan của sốt rét, muỗi đốt người

 1. Truyền các giao tử đực của ký sinh trùng sốt rét vào cơ thể
 2. Truyền các giao tử cái của ký sinh trùng sốt rét vào cơ thể
 3. Truyền các mảnh thoa trùng của ký sinh trùng sốt rét vào cơ thể
 4. Truyền các thể tự dưỡng của ký sinh trùng sốt rét vào cơ thể

Câu 8. Thời kỳ thoa trùng sốt rét lưu hành trong máu

 1. 10 phút
 2. 20 phút
 3. 30 phút
 4. 40 phút

Câu 9. Thời kỳ ở gan, thoa trùng sốt rét lưu hành trong…

 1. Dịch mật
 2. Máu
 3. Nước tiểu
 4. Nước bọt

Câu 10. Sau khi lưu hành trong máu, thoa trùng sốt rét xâm nhập…

 1. Tế bào phổi
 2. Tế bào lách
 3. Tế bào thận
 4. Tế bào gan

Câu 11. Thời kỳ hồng cầu trong bệnh sốt rét, tại tế bào gan

 1. Thể tự dưỡng xâm nhập hồng cầu, lớn lên thành các giao tử
 2. Thoa trùng xâm nhập hồng cầu, lớn lên thành thể tự dưỡng
 3. Giao tử đực xâm nhập vào hồng cầu, lớn lên thành các thoa trùng
 4. Giao tử cái xâm nhập vào hồng cầu, lớn lên thành thể tự dưỡng

Câu 12. Thời kỳ hồng cầu, tại tế bào gan, các thoa trùng sốt rét xâm nhập hồng cầu

 1. Lớn lên thành thể tự dưỡng
 2. Lớn lên thành thoa trùng
 3. Lớn lên thành giao tử đực
 4. Lớn lên thành giao tử cái

Câu 13. Đối với…………. , toàn bộ ký sinh trùng sốt rét ra khỏi tế bào gan, đi vào máu

 1. falciparum
 2. vivax
 3. malaria
 4. ovale

Câu 14. Thời kỳ hồng cầu, ký sinh trùng sốt rét P.falciparum

 1. Một phần ở lại gan, một phần ở vào máu
 2. Toàn bộ ra khỏi tế bào gan đi vào máu
 3. Tất cả đều đúng
 4. Tất cả đều sai

Câu 15. Thời kỳ hồng cầu, ký sinh trùng sốt rét P. vivax, P. malaria, P. ovale

 1. Một phần ở lại gan, một phần vào máu
 2. Toàn bộ ra khỏi tế bào gan đi vào máu
 3. Tất cả đều đúng
 4. Tất cả đều sai

Câu 16. Trong bệnh sốt rét, khi ký sinh trùng vào dạ dày muỗi

 1. Thể tự dưỡng đực và cái hòa hợp với nhau tạo thành trứng
 2. Thoa trùng đực và cái hòa hợp với nhau tạo thành trứng
 3. Giao tử đực và cái hòa hợp với nhau tạo thành trứng
 4. Tất cả đều đúng

Câu 17. Trứng ký sinh trùng sốt rét ra khỏi dạ dày muỗi, tập trung ở

 1. Tuyến mang tai của muỗi
 2. Tuyến nước bọt của muỗi
 3. Đầu của muỗi
 4. Kim chích của muỗi

Câu 18. Trứng ký sinh trùng sốt rét tập trung ở tuyến nước bọt và tạo thành

 1. Thể tự dưỡng
 2. Giao tử đực
 3. Giao tử cái
 4. Thoa trùng

Câu 19. Khi muỗi đốt người, sẽ truyền …… vào cơ thể người

 1. Thể tự dưỡng
 2. Giao tử đực
 3. Giao tử cái
 4. Thoa trùng

Câu 20. Những cơn rét run trong bệnh sốt rét tương ứng với

 1. Từng đợt ký sinh trùng sốt rét xâm nhập vào hồng cầu
 2. Từng đợt hồng cầu bị phá hủy
 3. Từng đợt ký sinh trùng sốt rét xâm nhập vào gan
 4. Tất cả đều đúng

Câu 21. Chu kỳ sốt rét của P. falciparum

 1. 24 – 48 giờ, sốt hằng ngày
 2. 48 giờ, sốt cách nhật
 3. 72 giờ, sốt cách 2 ngày
 4. Tất cả đều đúng

Câu 22. Chu kỳ sốt rét của P. vivax

 1. 24 – 48 giờ, sốt hằng ngày
 2. 48 giờ, sốt cách nhật
 3. 72 giờ, sốt cách 2 ngày
 4. Tất cả đều đúng

Câu 23. Chu kỳ sốt rét của P. malaria

 1. 24 – 48 giờ, sốt hằng ngày
 2. 48 giờ, sốt cách nhật
 3. 72 giờ, sốt cách 2 ngày
 4. Tất cả đều đúng

Câu 24. Sốt rét bị lần đầu, sốt liên tục nhiều ngày dễ nhầm lẫn với

 1. Cảm cúm
 2. Tả
 3. Lỵ
 4. Thương hàn

Câu 25. Cơn sốt rét điển hình trãi qua

 1. 1 giai đoạn: rét run
 2. 2 giai đoạn: rét run, sốt nóng
 3. 3 giai đoạn: rét run, sốt nóng và vã mồ hôi
 4. 4 giai đoạn: rét run, sốt nóng, vã mồ hôi và hồi sức

Câu 26. Trình tự của 1 cơn sốt rét điển hình

 1. Sốt nóng, vã mồ hôi, rét run
 2. Vã mồ hôi, rét run, sốt nóng
 3. Rét run, sốt nóng, vã mồ hôi
 4. Tất cả đều đúng

Câu 27. Giai đoạn rét run trong bệnh sốt rét kéo dài

 1. ½ – 2 giờ
 2. 2 – 4 giờ
 3. 4 – 6 giờ
 4. 6 – 8 giờ

Câu 28. Giai đoạn rét run trong bệnh sốt rét

 1. Da tái xanh, nhợt nhạt, toát mồ hôi, kéo dài từ ½ – 2 giờ
 2. Mạch nhanh, khát nước, kéo dài khoảng vài giờ
 3. Thân nhiệt đột ngột giảm, người bệnh dễ chịu
 4. Tất cả đều đúng

Câu 29. Giai đoạn sốt nóng trong bệnh sốt rét

 1. Da tái xanh, nhợt nhạt, toát mồ hôi, kéo dài từ ½ – 2 giờ
 2. Mạch nhanh, khát nước, kéo dài khoảng vài giờ
 3. Thân nhiệt đột ngột giảm, người bệnh dễ chịu
 4. Tất cả đều đúng

Câu 30. Giai đoạn vã mồ hôi trong bệnh sốt rét

 1. Da tái xanh, nhợt nhạt, toát mồ hôi, kéo dài từ ½ – 2 giờ
 2. Mạch nhanh, khát nước, kéo dài khoảng vài giờ
 3. Thân nhiệt đột ngột giảm, người bệnh dễ chịu
 4. Tất cả đều đúng

Related Articles

Để lại một bình luận