Đề thi trắc nghiệm Các Virus Viêm Gan online

Đề thi trắc nghiệm Các Virus Viêm Gan online

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi Các Virus Viêm Gan bằng cách bấm vào nút “Start”

Các Virus Viêm Gan

Start
Congratulations - you have completed Các Virus Viêm Gan. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
111213End
Return

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi Các Virus Viêm Gan dưới đây:

1. Trong các virus viêm gan, chỉ có một loại virus có bộ gen là ADN sợi kép, đó là:
A. HAV
B. HBV
C. HCV
D. HEV
2. Chọn câu đúng về virion của các virus viêm gan:
A. Virion HDV có dạng hình cầu, kích thước 35 nm
B. Virion HAV có dạng hình cầu, kích thước 27 nm
C. Virion HEV có dạng đối xứng hình khối, kích thước 60 nm
D. Virion HBV có dạng đối xứng hình khối, kích thước 32 nm
3. Những bệnh viêm gan nào có tỉ lệ mắc bệnh cao:
A. HVA, HDV
B. HBV, HEV
C. HAV, HBV
D. HAV, HCV
4. Virus viêm gan nào có kích thước nhỏ nhất:
A. HBV
B. HCV
C. HEV
D. HDV
5. Virus viêm gan nào có màng bọc, ngoại trừ:
A. HAV
B. HBV
C. HCV
D. HDV
6. Trong 6 virus viêm gan từ HAV đến HGV có bao nhiêu virus lây truyền ngoài đường tiêu
hoá:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
7. Về các virus viêm gan, chọn câu đúng:
A. HAV bền với nhiệt độ, kém bền với acid
B. HDV có bộ gen là sợi ARN đơn
C. HBV lây truyền qua đường tiêu hóa
D. Viêm gan siêu vi B không phát triển thành mãn tính
8. Tác nhân delta là:
YhocData.com
143
A. HAV
B. HBV
C. HCV
D. HDV
9. HCV vừa nhạy với ether, vừa nhạy với acid
A. Đúng
B. Sai
10. HAV có thể gây ung thư, còn HBV không gây ung thư
A. Đúng
B. Sai
11. Bệnh viêm gan A chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm các trường hợp viêm gan virus cấp:
A. 40%
B. 50%
C. 30%
D. 60%
12. Các virus sau đều có virion cấu trúc hình cầu, trừ:
A. HAV
B. HBV
C. HCV
D. HDV
13. Chọn phát biểu không đúng khi nói về các virus viêm gan:
A. HAV và HEV đều lây truyền qua đường tiêu hóa
B. HBV có vật chất di truyền là sợi đôi DNA
C. HCV rất bền vững trong môi trường axit
D. HDV thường gây bệnh mãn tính
14. Virus viêm gan nào gây tỉ lệ tử vong cao ở phụ nữa mang thai
A. HBV
B. HCV
C. HDV
D. HEV
15. HBV thuộc:
A. Họ Picornaviridae, giống Hepatovirus
B. Họ Flaviviridae, giống Orthohepadnavirus
C. Họ Hepadnaviridae, giống Orthohepadnavirus
D. Họ Hepeviridae, giống Hepevirus

Related Articles

Để lại một bình luận