Đề thi trắc nghiệm Huyết học – Phần 4 (20 test)

Đề thi trắc nghiệm Huyết học – Phần 4 (20 test)

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi bằng cách bấm vào nút “Start” 

Huyết Học- Phần 4

Start
Congratulations - you have completed Huyết Học- Phần 4. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
End
Return

Xem tất cả các phần trắc nghiệm Huyết Học khác ở đây:

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 |

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi ở dưới đây

1. Chỉ số MCV <80fl có thể gặp ở bệnh nhân mắc bệnh nào sau đây:

 1. Bệnh huyết sắc tố.
 2. Tan máu do bệnh lý màng hồng cầu.
 3. Thalasemia.
 4. Tan máu tự miễn.

2. Suy tủy xương là một bệnh:

 1. Bất sản các tế bào tủy
 2.  Hủy hoại các tế bào tủy
 3. Là một bệnh tạo máu ác tính
 4. Nhiễm khuẩn

3. Các yếu tố gây suy tủy xương thứ phát là

 1. Phóng xạ
 2. Hóa chất, một số thuốc
 3. Các virus
 4. 1,2 và 3

4. Triệu chứng lâm sàng của suy tủy xương là :

 1. Thiếu máu, xuất huyết, sốt, nhiễm khuẩn
 2. Gan to, lách to
 3. Sốt, xuất huyết
 4. B và C

5. Thiếu máu trong suy tủy xương thường là :

 1. Thiếu máu nhược sắc hồng cầu nhỏ
 2. Thiếu máu bình sắc
 3. Thiếu máu hồng cầu to

6.  Kết quả xét nghiệm tế bào máu ngoại vi ở bệnh suy tủy xương có biểu hiện là:

 1. Giảm số lượng hồng cầu
 2. Giảm số lượng tiểu cầu
 3. Giảm số lượng bạch cầu và bạch cầu trung tính
 4. 1,2 và 3

7.  Kết quả xét nghiệm huyết tủy đồ ở bệnh suy tủy xương là :

 1. Giảm sinh tủy
 2. Tăng tế bào non đầu dòng
 3. Có xâm nhiễm các tế bào ung thư
 4. Có biểu hiện hoại tử tủy

8. Kết quả xét nghiệm sinh thiết tủy xương ở bệnh suy tủy xương là :

 1. Tủy nghèo tế bào
 2. Có xâm nhập nhiều hốc mỡ
 3. Có thể có tăng sinh xơ
 4. Cả 3 ý trên đều đúng

9.  Bệnh lơ xê mi cấp đặc trưng bởi:

 1. sự rối loạn hình thái của các tế bào ác tính
 2. sự rối loạn biệt hóa của tế bào ác tính
 3. sự rối loạn chức năng của tế bào ác tính
 4. sự tăng sinh không kiểm soát được của tế bào ác tính

10.  Hậu quả của hiện tượng tăng sinh các tế bào non ác tính trong lơ xê mi cấp là:

 1. Lấn át các tế bào bình thường trong tủy
 2. Xâm lấn các tổ chức, cơ quan
 3. Phá vỡ hàng rào máu-tủy và lan tràn ra máu ngoại vi.
 4. Tất cả các hậu quả trên.

11. Hậu quả thiếu máu trên lâm sàng của lơ xê mi cấp là do nguyên nhân:

 1. Giảm sinh hồng cầu trong tủy
 2. Do xuất huyết
 3. Do tan máu
 4. Do tất cả các nguyên nhân trên

12.  Bệnh lơ xê mi cấp dòng tủy thường gặp ở:

 1. Người lớn T
 2. rẻ em
 3. Phụ nữ
 4.  Nam giới

13.  Nguyên nhân gây bệnh lơ xê mi cấp là:

 1. Tia xạ B. Hóa chất
 2. Vi rus D. Chưa rõ ràng

14. Đặc điểm thiếu máu trong bệnh lơ xê mi cấp là:

 1. A. Thiếu máu bình sắc, hồng cầu lưới giảm
 2. Thiếu máu nhược sắc, hồng cầu lưới giảm
 3. Thiếu máu bình sắc, hồng cầu lưới tăng
 4. Thiếu máu nhược sắc, hồng cầu lưới tăng.

15.  Đặc điểm bạch cầu máu ngoại vi trong bệnh lơ xê mi cấp là:

 1. Luôn tăng cao, có thể gặp tế bào non ác tính
 2. Luôn giảm thấp, có thể gặp tế bào non ác tính
 3. Luôn bình thường, có thể gặp tế bào non ác tính.
 4. Thường tăng cao, có thể giảm thấp hoặc bình thường, có gặp tế bào non ác tính..

16.  Xét nghiệm chẩn đoán quyết định bệnh lơ xê mi cấp là:

 1. Công thức máu B. Tủy đồ
 2. Sinh thiết tủy xương D. Hóa học tế bào.

17.  Tiêu chuẩn quyết định để chẩn đoán bệnh lơ xê mi cấp là:

 1. Tỷ lệ tế bào blast chiếm không quá 30% bạch cầu ở máu.
 2. Tỷ lệ tế bào blast chiếm ít nhất 30% bạch cầu ở máu
 3. Tỷ lệ tế bào blast chiếm không quá 30% tế bào có nhân trong tủy
 4. Tỷ lệ tế bào blast chiếm ít nhất 30% tế bào có nhân trong tủy

18. Kích thước tế bào non ác tính trong bệnh lơ xê mi cấp dòng lymphô thể L1 là:

 1. Tế bào nhỏ, đồng đều. B. Tế bào nhỏ, không đồng đều
 2. Tế bào lớn, đồng đều D. Tế bào lớn, không đồng đều

19. Các gen mã hóa cho các kháng nguyên hệ HLA nằm trên:

 1. A. Nhánh ngắn của nhiễm sắc thể số 6.
 2. Nhánh dài của nhiễm sắc thể số 6.
 3. Nhánh ngắn của nhiễm sắc thể số 22.
 4. Nhánh dài của nhiễm sắc thể số 22.

20. Các kháng nguyên của lớp I không bao gồm nhóm:

 1. HLA-A
 2. . HLA-B
 3. HLA-C
 4. . HLA-DR

Related Articles

Để lại một bình luận