Đề thi trắc nghiệm Hội Chứng Thận Hư online

Đề thi trắc nghiệm Hội Chứng Thận Hư online

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi Hội Chứng Thận Hư bằng cách bấm vào nút “Start”

Bệnh Học- Hội Chứng Thận Hư

Start
Congratulations - you have completed Bệnh Học- Hội Chứng Thận Hư. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617End
Return

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi Hội Chứng Thận Hư ở dưới đây:

1.Hội chứng thận hư, còn gọi là

 1. Thận hư nhiễm đường
 2. Thận hư nhiễm đạm
 3. Thân hư nhiễm mỡ
 4. Thận hư nhiễm đường, đạm, mỡ

2. Hội chứng thận hư do tổn thương

 1. Cầu thận
 2. Tháp thận
 3. Tủy thận
 4. Ống thận

 3. Hội chứng thận hư biểu hiện bằng

 1. Phù, protein niệu cao, protein máu cao
 2. Phù, protein niệu giảm, protein máu giảm
 3. Phù, protein niệu cao, protein máu giảm
 4. Phù, protein niệu giảm, protein máu cao

 4. Hội chứng thận hư đơn thuần, còn gọi là

 1. Thể nguyên phát ở ống thận
 2. Thể nguyên phát ở cầu thận
 3. Thể nguyên phát ở tủy thận
 4. Thể thứ phát

5. Cơ chế bệnh sinh của hội chứng thận hư

 1. Chưa biết gì
 2. Chưa được biết đầy đủ
 3. Đã biết phần lớn
 4. Đã biết đầy đủ

6. Trong hội chứng thận hư, triệu chứng phù có đặc điểm

 1. Phù toàn thân, từ mặt xuống chi dưới
 2. Phù khu trú, chỉ ở 2 chân
 3. Phù toàn thân, tù bụng xuống chi dưới
 4. Phù khu trú, chỉ ở 1 chân

7. Trong hội chứng thận hư, tình trạng thiểu niệu khi có lượng nước tiểu

 1. < 300 ml/ngày
 2. < 500 ml/ngày
 3. < 1000 ml/ngày
 4. < 2000 ml/ngày

8. Hội chứng thận hư có triệu chứng lâm sàng

 1. Da niêm mạc hồng hào
 2. Da niêm mạc tím tái
 3. Da niêm mạc nhợt nhạt
 4. Tất cả đều đúng

9. Trong hội chứng thận hư, xét nghiệm nước tiểu

 1. Protein > 3.5 g/24 giờ; trụ mỡ (+)
 2. Protein < 3.5 g/24 giờ; trụ mỡ (-)
 3. Protein < 3.5 g/24 giờ; trụ mỡ (+)
 4. Protein > 3.5 g/24 giờ; trụ mỡ (-)

10. Trong hội chứng thận hư, xét nghiệm máu

 1. Protein giảm, Cholesterol giảm
 2. Protein tăng, Cholesterol tăng
 3. Protein giảm, Cholesterol tăng
 4. Protein tăng, Cholesterol giảm

11. Chế độ sinh hoạt trong điều trị hội chứng thận hư

 1. Ăn nhạt tương đối, ít đạm, nhiều mỡ
 2. Ăn nhạt tuyệt đối, ít đạm, nhiều mỡ
 3. Ăn nhạt tương đối, nhiều đạm, kiêng mỡ
 4. Ăn nhạt tuyệt đối, nhiều đạm, kiêng mỡ

12. Điều trị hội chứng thận hư bằng thuốc lợi tiểu Hypothiazid với hàm lượng

 1. 12,5 mg
 2. 25 mg
 3. 50 mg
 4. 100 mg

13. Điều trị hội chứng thận hư bằng thuốc lợi tiểu Hypothiazid với liều lượng

 1. 1-2 viên/ngày
 2. 2-3 viên/ngày
 3. 3-4 viên/ngày
 4. 4-5 viên/ngày

Câu 14. Điều trị hội chứng thận hư bằng Prednisolon liều tấn công

Người lớn: 2 mg/kg/24 giờ x 1-2 tháng

Trẻ em:1 mg/kg/24 giờ x 1-2 tháng

Tất cả đều đúng

Tất cả đều sai

Câu 15. Điều trị hội chứng thận hư bằng Prednisolon liều củng cố

Bằng ¼ liều tấn công, dùng 6 tháng

Bằng ½ liều tấn công, dùng 6 tháng

Bằng ¾ liều tấn công, dùng 6 tháng

Bằng liều tấn công, dùng 6 tháng

Câu 16. Điều trị hội chứng thận hư bằng Prednisolon liều củng cố

Dùng 2 tháng

Dùng 4 tháng

Dùng 6 tháng

Dùng 8 tháng

Câu 17. Điều trị hội chứng thận hư bằng Prednisolon liều duy trì

1-5 mg/24 giờ

5-10 mg/24 giờ

10-15 mg/24 giờ

15-20 mg/24 giờ

Related Articles

Để lại một bình luận