Đề thi trắc nghiệm bệnh học Viêm Não Nhật Bản online

Đề thi trắc nghiệm bệnh học Viêm Não Nhật Bản online

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi bằng cách bấm vào nút “Start”

Bệnh Học- Viêm Não Nhật Bản

Start
Congratulations - you have completed Bệnh Học- Viêm Não Nhật Bản. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
End
Return

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi ở dưới đây:

1.Viêm não Nhật Bản còn được gọi là

 1. Viêm não mùa xuân
 2. Viêm não mùa hè
 3. Viêm não mùa thu
 4. Viêm não mùa đông

 2. Viêm não Nhật Bản còn được gọi là

 1. Viêm não A
 2. Viêm não B
 3. Viêm não C
 4. Viêm não D

 3. Viêm não Nhật Bản được truyền bởi

 1. Anopheles
 2. Ochlerotatus
 3. Aedes
 4. Culex

4. Viêm não Nhật Bản thường gặp ở …

 1. Vùng có nhiều cây ăn quả như nhãn, vải
 2. Vùng đồng bằng trồng lúa
 3. Vùng núi cao trồng bắp, ngô
 4. Vùng duyên hải, hải đảo có những cây dừa nước…

 5. Viêm não Nhật Bản thường gặp ở

 1. Trẻ em từ 2 – 7 tuổi
 2. Trẻ em từ 7 – 14 tuổi
 3. Thanh thiếu niên từ 14 – 19 tuổi
 4. Thanh niên từ 19 – 24 tuổi

6. Thời kỳ ủ bệnh của viêm não Nhật Bản kéo dài

 1. 1 – 4 ngày
 2. 2 – 3 ngày
 3. 4 – 8 ngày
 4. 8 – 16 ngày

 7. Thời kỳ khởi phát của viêm não Nhật Bản kéo dài

 1. 1 – 4 ngày
 2. 2 – 3 ngày
 3. 4 – 8 ngày
 4. 8 – 16 ngày

Câu 8. Thời kỳ khởi phát của viêm não Nhật Bản biểu hiện bằng

 1. Không có triệu chứng
 2. Sốt nhẹ, sổ mũi, tiêu chảy, run, nhức đầu, nôn ói, rối loạn tâm lý, trẻ em thờ ơ, kém ăn
 3. Rối loạn ý thức, nôn ói, cứng gáy, kích thích sảng, ảo giác, co giật, động kinh, rối loạn nhịp thở, hôn mê
 4. Tất cả đều đúng

Câu 9. Thời kỳ toàn phát của viêm não Nhật Bản biểu hiện bằng

 1. Không có triệu chứng
 2. Sốt nhẹ, sổ mũi, tiêu chảy, run, nhức đầu, nôn ói, rối loạn tâm lý, trẻ em thờ ơ, kém ăn
 3. Rối loạn ý thức, nôn ói, cứng gáy, kích thích sảng, ảo giác, co giật, động kinh, rối loạn nhịp thở, hôn mê
 4. Tất cả đều đúng

Câu 10. Điều trị hạ sốt trong viêm não Nhật Bản

 1. Paracetamol 0,5 g x 1 viên/ngày
 2. Paracetamol 0,5 g x 2 viên/ngày
 3. Paracetamol 0,5 g x 3 viên/ngày
 4. Paracetamol 0,5 g x 4 viên/ngày

Câu 11. Điều trị chống co giật trong viêm não Nhật Bản

 1. Diazepam 5 mg x 1 viên/ngày
 2. Diazepam 5 mg x 2 viên/ngày
 3. Diazepam 5 mg x 3 viên/ngày
 4. Diazepam 5 mg x 4 viên/ngày

Câu 12. Điều trị chống phù não trong viêm não Nhật Bản

 1. Manitol 10-15%, 100-150 ml truyền tĩnh mạch trong 15 phút
 2. Manitol 10-15%, 100-150 ml truyền tĩnh mạch trong 30 phút
 3. Manitol 10-15%, 100-150 ml truyền tĩnh mạch trong 45 phút
 4. Manitol 10-15%, 100-150 ml truyền tĩnh mạch trong 60 phút

Câu 13. Điều trị chống phù não trong viêm não Nhật Bản

 1. Manitol 5-10%, 100-150 ml truyền tĩnh mạch trong 30 phút
 2. Manitol 10-15%, 100-150 ml truyền tĩnh mạch trong 30 phút
 3. Manitol 15-20%, 100-150 ml truyền tĩnh mạch trong 30 phút
 4. Manitol 20-25%, 100-150 ml truyền tĩnh mạch trong 30 phút

Câu 14. Điều trị chống phù não trong viêm não Nhật Bản

 1. Manitol 10-15%, 100-150 ml truyền tĩnh mạch trong 30 phút
 2. Manitol 10-15%, 150-200 ml truyền tĩnh mạch trong 30 phút
 3. Manitol 10-15%, 200-250 ml truyền tĩnh mạch trong 30 phút
 4. Manitol 10-15%, 250-300 ml truyền tĩnh mạch trong 30 phút

Câu 15. Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện bị tử vong do viêm não Nhật Bản

10%

20%

Related Articles

Để lại một bình luận