Đề thi trắc nghiệm online về Thấp tim – Thấp khớp cấp | Phần 2

Đề thi trắc nghiệm online về Thấp tim – Thấp khớp cấp | Phần 2

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi bằng cách bấm vào nút “Start”

Thấp Tim- Thấp Khớp Cấp- Phần 2

Start
Congratulations - you have completed Thấp Tim- Thấp Khớp Cấp- Phần 2. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
212223End
Return

Xem tất cả các phần trắc nghiệm về Thấp tim – Thấp khớp cấp khác ở đây:

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 |

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi ở dưới đây

1. Tiêu chuẩn chính để chẩn đoán thấp tim

 1. PCR (Protein C Reactive huyết thanh) tăng cao
 2. Đau khớp
 3. Sốt
 4. Múa giật Syndenham

2. Tiêu chuẩn chính để chẩn đoán thấp tim, chọn câu sai

 1. Viêm khớp
 2. Viêm tim
 3. Nốt dưới da
 4. Tốc độ lắng máu (VS) tăng cao

3. Tiêu chuẩn chính để chẩn đoán thấp tim

 1. Sốt, đau khớp
 2. PCR (Protein C Reactive huyết thanh) tăng cao
 3. Tốc độ lắng máu (VS) tăng cao
 4. Hồng ban vòng

4. Tiêu chuẩn chính để chẩn đoán thấp tim, chọn câu sai

 1. Hồng ban vòng
 2. Nốt dưới da
 3. Viêm tim
 4. Đau khớp

5. Biến chứng của bệnh thấp tim

 1. Viêm màng trong và màng ngoài tim
 2. Viêm cơ tim
 3. Hẹp van 2 lá, hở van 2 lá, hẹp hở van 2 lá, hở van 3 lá, hở van động mạch chủ
 4. Tất cả đều đúng

6. Chế độ không dùng thuốc trong điều trị thấp tim

 1. Nghỉ ngơi tương đối sau khi ra viện, chỉ làm việc nhẹ từ 3-6 tháng
 2. Nghỉ ngơi tuyệt đối sau khi ra viện, chỉ làm việc nhẹ từ 3-6 tháng
 3. Không cần nghỉ ngơi sau khi ra viện, có thể làm việc nhẹ ngay sau khi xuất viện
 4. Không cần nghỉ ngơi sau khi ra viện, có thể làm việc nặng ngay sau khi xuất viện

7. Chế độ không dùng thuốc trong điều trị thấp tim

 1. Chỉ làm việc nhẹ từ 1-2 tháng sau khi ra viện
 2. Chỉ làm việc nhẹ từ 2-3 tháng sau khi ra viện
 3. Chỉ làm việc nhẹ từ 3-6 tháng sau khi ra viện
 4. Chỉ làm việc nhẹ từ 6-9 tháng sau khi ra viện

8. Chế độ không dùng thuốc trong điều trị thấp tim

 1. Chỉ làm việc nhẹ từ 3-6 ngày sau khi ra viện
 2. Chỉ làm việc nhẹ từ 3-6 tuần sau khi ra viện
 3. Chỉ làm việc nhẹ từ 3-6 tháng sau khi ra viện
 4. Chỉ làm việc nhẹ từ 3-6 năm sau khi ra viện

9. Chế độ không dùng thuốc trong điều trị thấp tim

 1. Ăn nhiều, không kiêng cử gì trong thời gian điều trị
 2. Ăn nhiều, ăn các chất dễ tiêu hóa, ăn nhạt tuyệt đối trong thời gian điều trị
 3. Ăn nhẹ, ăn các chất dễ tiêu hóa, ăn mặn trong thời gian điều trị
 4. Ăn nhẹ, ăn các chất dễ tiêu hóa, ăn nhạt tương đối trong thời gian điều trị

10. Kháng sinh điều trị nhiễm trùng trong bệnh thấp tim

 1. Penicillin 500.000 đơn vị/ngày x 10 ngày
 2. Penicillin 1 triệu đơn vị/ngày x 10 ngày
 3. Penicillin 1,5 triệu đơn vị/ngày x 10 ngày
 4. Penicillin 2 triệu đơn vị/ngày x 10 ngày

11. Kháng sinh điều trị nhiễm trùng trong bệnh thấp tim

 1. Penicillin 1 triệu đơn vị/ngày x 3 ngày
 2. Penicillin 1 triệu đơn vị/ngày x 7 ngày
 3. Penicillin 1 triệu đơn vị/ngày x 10 ngày
 4. Penicillin 1 triệu đơn vị/ngày x 14 ngày

12. Kháng sinh điều trị nhiễm trùng trong bệnh thấp tim

 1. Erythromycin 0,5 gram/ngày x 10 ngày
 2. Erythromycin 1 gram/ngày x 10 ngày
 3. Erythromycin 1,5 gram/ngày x 10 ngày
 4. Erythromycin 2 gram/ngày x 10 ngày

13. Kháng sinh điều trị nhiễm trùng trong bệnh thấp tim

 1. Erythromycin 1 gram/ngày x 3 ngày
 2. Erythromycin 1 gram/ngày x 7 ngày
 3. Erythromycin 1 gram/ngày x 10 ngày
 4. Erythromycin 1 gram/ngày x 14 ngày

14. Các thuốc kháng sinh điều trị thấp tim – thấp khớp cấp

 1. Penicillin hoặc Erythromycine
 2. Cefamycin
 3. Quinolone
 4. Amino glycoside

15. Các thuốc kháng viêm dùng điều trị thấp tim – thấp khớp cấp, chọn câu sai

 1. Cortancyl
 2. Salicylates (Aspirin, Aspegic)
 3. Prednisolon
 4. Erythromycine

16. Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng viêm điều trị thấp tim – thấp khớp cấp

 1. Dùng liều thấp từ đầu, tăng dần liều đến khi có hiệu quả
 2. Dùng liều cao từ đầu, giảm dần liều trước khi dừng
 3. Dùng liều cao, duy trì kéo dài
 4. Dùng liều thấp, duy trì kéo dài

17. Kháng viêm giảm đau không có corticoid được sử dụng trong điều trị thấp tim

 1. Không được sử dụng
 2. Ưu tiên sử dụng hàng đầu
 3. Được dùng thay thế trong một số hoàn cảnh
 4. Tất cả đều sai

18. Kháng viêm Cortancyl trong điều trị thấp tim được dùng ở trẻ em với liều

 1. 1 mg/kg/ngày x 10 ngày
 2. 2 mg/kg/ngày x 10 ngày
 3. 3 mg/kg/ngày x 10 ngày
 4. 4 mg/kg/ngày x 10 ngày

19. Kháng viêm Cortancyl trong điều trị thấp tim được dùng ở trẻ em với liều

 1. 2 mg/kg/ngày x 3 ngày
 2. 2 mg/kg/ngày x 5 ngày
 3. 2 mg/kg/ngày x 7 ngày
 4. 2 mg/kg/ngày x 10 ngày

20. Kháng viêm Cortancyl trong điều trị thấp tim được dùng ở người lớn với liều

 1. 1 mg/kg/ngày x 10 ngày
 2. 2 mg/kg/ngày x 7 ngày
 3. 3 mg/kg/ngày x 5 ngày
 4. 4 mg/kg/ngày x 3 ngày

21. Kháng viêm Cortancyl trong điều trị thấp tim được dùng ở người lớn với liều

 1. 1 mg/kg/ngày x 3 ngày
 2. 1 mg/kg/ngày x 5 ngày
 3. 1 mg/kg/ngày x 7 ngày
 4. 1 mg/kg/ngày x 10 ngày

22. Aspirin có thể dùng thêm để hỗ trợ trong điều trị thấp tim với liều

 1. 0,1 g/kg/ngày
 2. 0,2 g/kg/ngày
 3. 0,3 g/kg/ngày
 4. 0,4 g/kg/ngày

23. Aspirin có thể dùng thêm để hỗ trợ trong điều trị thấp tim với liều

 1. 0,1 micro gram/kg/ngày
 2. 0,1 nano gram/kg/ngày
 3. 0,1 gram/kg/ngày
 4. 0,1 kilo gram/kg/ngày

Related Articles

Để lại một bình luận