Đề thi trắc nghiệm online về Thấp tim – Thấp khớp cấp | Phần 3

Đề thi trắc nghiệm online về Thấp tim – Thấp khớp cấp | Phần 3

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi bằng cách bấm vào nút “Start”

Thấp Tim- Thấp Khớp Cấp - Phần 3

Start
Congratulations - you have completed Thấp Tim- Thấp Khớp Cấp - Phần 3. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122End
Return

Xem tất cả các phần trắc nghiệm về Thấp tim – Thấp khớp cấp khác ở đây:

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 |

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi ở dưới đây

1.Aspirin có thể dùng thêm để hỗ trợ trong điều trị thấp tim với liều

 1. 0,1 gram/kg/giờ
 2. 0,1 gram/kg/ngày
 3. 0,1 gram/kg/tuần
 4. 0,1 gram/kg/tháng

2. Để đề phòng thấp tim tái phát, cần sử dụng

 1. Penicillin V (uống) hoặc Benzathine 1,2 triệu đơn vị/tháng (tiêm bắp)
 2. Penicillin G (tiêm tĩnh mạch) hoặc Penicillin V 1,2 triệu đơn vị/tháng (uống)
 3. Penicillin V (tiêm bắp) hoặc Benzathine 1,2 triệu đơn vị/tháng (uống)
 4. Penicillin V (tiêm tĩnh mạch) hoặc Benzathine 1,2 triệu đơn vị/tháng (tiêm tĩnh mạch)

3. Thời gian phòng bệnh thấp tim ít nhất là

 1. 2 năm
 2. 3 năm
 3. 4 năm
 4. 5 năm

4.  Kháng viêm Prednisolon trong điều trị bệnh thấp tim nặng được dùng với liều

 1. 1 – 2 mg/kg
 2. 3 – 4 mg/kg
 3. 5 – 6 mg/kg
 4. 7 – 8 mg/kg

5. Kháng viêm Prednisolon trong điều trị thấp tim được dùng với liều cao ngay từ đầu

 1. 10 mg x 16 lần/ngày
 2. 20 mg x 8 lần/ngày
 3. 30 mg x 4 lần/ngày
 4. 40 mg x 1 lần/ngày

6. Nếu chống chỉ định sử dụng corticoid trong điều trị thấp tim thì thay thế bằng

 1. Amilorid
 2. Endoxan
 3. Sambutamol
 4. Terbutalein

7. Liều Endoxan thay thế Corticoid trong điều trị thấp tim là

 1. 1 – 2 mg/kg
 2. 3 – 4 mg/kg
 3. 5 – 6 mg/kg
 4. 7 – 8 mg/kg

8. Trong điều trị thấp tim, nếu bệnh nhân dị ứng với Penicillin thì thay thế bằng

 1. Endoxan
 2. Corticoid
 3. Erythromycine
 4. Thiazid

9. Trong điều trị thấp tim, Erythromycine được dùng với liều

 1. 5 mg/kg/ngày x 1 lần/ngày x 5 ngày liên tục
 2. 10 mg/kg/ngày chia 2 lần/ngày x 10 ngày liên tục
 3. 20 mg/kg/ngày chia 3 lần/ngày x 20 ngày liên tục
 4. 30 mg/kg/ngày chia 4 lần/ngày x 30 ngày liên tục

11. Loại bỏ liên cầu trong điều trị thấp tim ở bệnh nhân < 27 kg

 1. Benzathine Penicillin V, 600.000 đơn vị, tiêm bắp 1 liều duy nhất
 2. Benzathine Penicillin V, 1.200.000 đơn vị, tiêm bắp 1 liều duy nhất
 3. Benzathine Penicillin G, 600.000 đơn vị, tiêm bắp 1 liều duy nhất
 4. Benzathine Penicillin G, 1.200.000 đơn vị, tiêm bắp 1 liều duy nhất

12. Loại bỏ liên cầu trong điều trị thấp tim ở bệnh nhân > 27 kg

 1. Benzathine Penicillin V, 600.000 đơn vị, tiêm bắp 1 liều duy nhất
 2. Benzathine Penicillin V, 1.200.000 đơn vị, tiêm bắp 1 liều duy nhất
 3. Benzathine Penicillin G, 600.000 đơn vị, tiêm bắp 1 liều duy nhất
 4. Benzathine Penicillin G, 1.200.000 đơn vị, tiêm bắp 1 liều duy nhất

13. Trong điều trị thấp tim, nếu bệnh nhân dị ứng với Penicillin thì thay bằng

 1. Ceftriaxone, 40 mg/kg/ngày, chia làm 2 lần/ngày, uống 10 ngày liên tục
 2. Azithromycine, 40 mg/kg/ngày, chia làm 2 lần/ngày, uống 10 ngày liên tục
 3. Erythromycine, 40 mg/kg/ngày, chia làm 2 lần/ngày, uống 10 ngày liên tục
 4. Metronidazone, 40 mg/kg/ngày, chia làm 2 lần/ngày, uống 10 ngày liên tục

14. Trong điều trị thấp tim, nếu bệnh nhân dị ứng với Penicillin thì thay bằng Erythromycine với liều

 1. 10 mg/ngày, chia làm 2 lần/ngày, uống 10 ngày liên tục
 2. 20 mg/ngày, chia làm 2 lần/ngày, uống 10 ngày liên tục
 3. 30 mg/ngày, chia làm 2 lần/ngày, uống 10 ngày liên tục
 4. 40 mg/ngày, chia làm 2 lần/ngày, uống 10 ngày liên tục

15. Để chống viêm khớp trong điều trị thấp tim, thuốc ưu tiên hàng đầu và có hiệu quả nhất

 1. Kháng viêm giảm đau không corticoid
 2. Aspirin
 3. Prednisolon
 4. Methyl Prednisolon

16. Để chống viên khớp trong điều trị thấp tim, Aspirin được dùng với liều

 1. 80-90 mg/kg/ngày, chia làm 2-4 lần x 2-4 tuần, giảm liều sau 1-2 tuần
 2. 90-100 mg/kg/ngày, chia làm 4-6 lần x 4-6 tuần, giảm liều sau 2-3 tuần
 3. 100-200 mg/kg/ngày, chia làm 6-8 lần x 6-8 tuần, giảm liều sau 3-4 tuần
 4. 100-200 mg/kg/ngày, chia làm 6-8 lần x 6-8 tuần, giảm liều sau 3-4 tuần

17. Aspirin dùng để điều trị viêm khớp trong bệnh thấp tim, cần giảm liều sau

 1. 1-2 tuần
 2. 2-3 tuần
 3. 3-4 tuần
 4. 4-5 tuần

18. Aspirin dùng để điều trị viêm khớp trong bệnh thấp tim, cần giảm liều sau

 1. 2-3 ngày
 2. 2-3 tuần
 3. 2-3 tháng
 4. 2-3 năm

19. Nếu trong điều trị thấp tim, dùng Aspirin với thời gian … mà không hết phải nghĩ đến nguyên nhân khác

 1. 12-24 giờ
 2. 24-36 giờ
 3. 36-48 giờ
 4. 48-72 giờ

20. Prednisolon dùng cho trường hợp viêm tim nặng trong thấp tim với liều

 1. 0,5 mg/kg/ngày, chia 1 lần x 1-2 tuần
 2. 1 mg/kg/ngày, chia 2 lần x 2-3 tuần
 3. 2 mg/kg/ngày, chia 4 lần x 2-6 tuần
 4. 4 mg/kg/ngày, chia 8 lần x 4-8 tuần

21. Prednisolon hoặc Aspirin dùng điều trị viêm tim nặng trong thấp tim

 1. Phải giảm liều trước khi dừng thuốc
 2. Không cần giảm liều trước khi dừng thuốc
 3. Phải tăng liều trước khi dừng thuốc
 4. Tất cả đều đúng

22. Để điều trị múa giật Sydenham trong thấp tim, cần dùng thuốc

 1. Phenolbarbital
 2. Diazepam
 3. Haloperidol hoặc Steroid
 4. Tất cả đều đúng

23. Thứ tự của chế độ nghỉ ngơi trong giai đoạn cấp của thấp tim

 1. Nghỉ ngơi tại giường – vận động nhẹ trong nhà – vận động nhẹ ngoài trời – trở về bình thường
 2. Nghỉ ngơi tại giường – vận động nhẹ trong nhà – vận động nặng ngoài trời – trở về bình thường
 3. Nghỉ ngơi tại giường – vận động nặng trong nhà – vận động nặng ngoài trời – trở về bình thường
 4. Nghỉ ngơi tại giường – vận động nặng trong nhà – vận động nặng ngoài trời – làm việc bình thường

Related Articles

Để lại một bình luận