Đề thi trắc nghiệm Sản khoa-Thai già tháng online

Đề thi trắc nghiệm Sản khoa-Thai già tháng online

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi Sản khoa-Thai già tháng bằng cách bấm vào nút “Start”

Sản khoa-Thai già tháng

Start
Congratulations - you have completed Sản khoa-Thai già tháng. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
16171819End
Return

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi Sản khoa-Thai già tháng dưới đây:

1.Hậu quả đáng lo ngại nhất của thai quá ngày là:
A. Thai to gây đẻ khó.
B. Bánh rau vôi hóa .
C. Dây rốn bị chèn ép do ối giảm.
D. Xương đầu hóa vôi tốt, khó thích ứng với các đường kính của khung chậu.

.
2. Trong thai quá ngày, nếu non-stress-test không đáp ứng, hướng xử trí tiếp theo là:
A. Làm lại non stress test sau 3-5 ngày.
B. Làm test- oxytocin.
C. Gây chuyển dạ chấm dứt thai kỳ.
D. Mổ lấy thai.
3. Yếu tố nào sau đây trong nước ối không cần thiết phải khảo sát trong đánh giá độ trưởng thành của thai nhi:
A. Uric acid.
B. Tỷ lệ Lecithine/Sphingomyeline.
C. pH.
D. Tế bào cam.
4. Thai già tháng khi tuổi thai vượt quá:
A. 40 tuần hoặc quá 280 ngày
B. 41 tuần hoặc quá 287 ngày
C. 42 tuần hoặc quá 294 ngày
D. 43 tuần hoặc quá 301 ngày
5. Trong trường hợp không nhớ ngày kinh thì chẩn đoán thai già tháng có thể dựa vào siêu âm, nếu thấy:
A. Đường kính lưỡng đỉnh trên 9,5cm
B. Nước ối ít
C. Rau độ III, vôi hoá nhiều cộng với ối ít hoặc giảm đi so với lần siêu âm trước.
D. Chiều dài xương đùi trên 70mm
6. Thực tế, tỷ lệ thai già tháng không vượt quá:
A. 1%
B. 4%
C. 10%
D. 12%
7. Trong tiền sử nếu một thai phụ lần đầu bị thai già tháng thì bao nhiêu phần trăm (%) sẽ gặp thai quá ngày cho những lần mang thai sau:
A. 0 %
B. 25%
C. 50%
D. 75%
8. Nguyên nhân thông thường nhất của thai quá ngày sinh là:
A. Vô sọ
B. Nhớ ngày kinh không chính xác
C. Thai trong ổ bụng
D. Do dùng nhiều thuốc giảm co tử cung
9. Trong thai già tháng chỉ định mổ lấy thai ngay khi chỉ số ối đo qua siêu âm là:
A. Nhỏ hơn 28.
B. Từ 28 đến 40.
C. Từ 40 đến 60.
D. Từ 60 đến 80.

10. Các câu về thai quá ngày sau đây, chọn câu đúng nhất:
A. Thai già tháng được chẩn đoán khi siêu âm thấy đường kính lưỡng đỉnh > 95mm.
B. Thai già tháng được chẩn đoán khi lượng créatinine/nước ối trên 20mg/L.
C. Dấu hiệu đáng ngại nhất là khi siêu âm thấy bánh rau có nhiều điểm vôi hóa.
D. Dấu hiệu đáng ngại nhất là khi siêu âm thấy lượng nước ối ít.
11. Chọn một câu sai về các phương pháp cận lâm sàng đánh giá tuổi thai:
A. Đo lường estriol/nước tiểu ít có giá trị vì có khoảng giới hạn bình thường rất rộng.
B. Trên X quang, điểm hóa cốt đầu trên xương chày xuất hiện sớm hơn điểm hóa cốt ở đầu dưới xương đùi.
C. Tỷ lệ Lécithine/sphingomyéline 2 chứng tỏ phổi thai nhi đã trưởng thành.
D. Quan sát đặc tính nước ối (đục, trong) cũng có thể cho khái niệm về độ trưởng thành của thai nhi.
12. Test ocytocine trong thai quá ngày sinh được dùng để xác định:
A. Tình trạng sức khỏe thai trong tử cung trước khi chuyển dạ.
B. Sự trưởng thành của thai.
C. Tất cả các câu trên đều đúng.
D. Tất cả các câu trên đều sai.
13. Câu nào sai về thai quá ngày đều đúng
A. Tử vong sơ sinh quá ngày cao gấp 3 lần so với trẻ sanh trong khoảng 38-42 tuần.
B. Thai vô sọ có thể là một nguyên nhân của thai quá ngày.
C. Tất cả thai trên 42 tuần đều suy dinh dưỡng trong tử cung.
D. Được xếp vào nhóm thai kỳ có nguy cơ cao.
14. Trong thai già tháng, dấu hiệu nào sau đây giúp chẩn đoán thai suy để quyết định mổ lấy thai:
A. Ối ít
B. Nước ối màu xanh hoặc vàng ( lẫn phân su)
C. Xuất hiện DIP II
D. B và C đều đúng.
15. Nguy cơ nào sau đây không gặp trong thai già tháng:
A. Suy thai trong tử cung
B. Tử vong thai đột ngột
C. Hội chứng hít phân su
D. Hội chứng màng trong
16. Thuốc nào sau đây có thể được dùng để khởi phát chuyển dạ trong trường hợp thai quá ngày sinh dự đoán (nếu thai không suy)
A. Buscopan
B. Oxytocin
C. Misoprostol
D. Cả 2 câu C, B đều đúng
17. Hiện nay phương pháp cận lâm sàng nào giúp chẩn đoán chính xác nhất thai già tháng:
A. X quang
B. Soi ối
C. Siêu âm sớm trong quý đầu
D. Định lượng estriol
18. Chọn một câu sai về thai quá ngày:
A. Cần thiết phải làm siêu âm trong quý đầu của thai kỳ cho tất cả những phụ nữ có vòng kinh không đều để xác định được tuổi thai chính xác.
B. Cần thiết phải tiến hành nhiều loại xét nghiệm mới đánh giá được độ trưởng thành của thai.
C. Non – stress- test là một trắc nghiệm có độ nhậy cao dùng để chẩn đoán suy thai
trong thai quá ngày.
D. Stress- test là một trắc nghiệm có độ nhậy cao dùng để quyết định xem thai nhi có
chịu đựng nổi cuộc chuyển dạ không.
19. Trong trường hợp thai quá ngày, nếu test oxytocin (OCT) dương tính thì hướng xử trí tiếp theo:
A. Mổ lấy thai.
B. Chuyển qua làm non-stress-test.
C. Làm lại OCT sau bữa ăn 1-2 giờ.
D. Ngưng truyền oxytocin, chờ chuyển dạ tự nhiên.

Related Articles

Để lại một bình luận