Đề thi trắc nghiệm Sản khoa Thụ tinh và làm tổ phát triển của trứng P3 online

Đề thi trắc nghiệm Sản khoa Thụ tinh và làm tổ phát triển của trứng P3 online

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi Thụ tinh, làm tổ phát triển của trứng bằng cách bấm vào nút “Start”

Sản khoa- Thụ tinh và làm tổ phát triển của trứng P3

Start
Congratulations - you have completed Sản khoa- Thụ tinh và làm tổ phát triển của trứng P3. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
End
Return

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi Thụ tinh, làm tổ phát triển của trứng ở dưới đây:

Thụ tinh, làm tổ phát triển của trứng P1 | Thụ tinh, làm tổ phát triển của trứng P2 | Thụ tinh, làm tổ phát triển của trứng P3

1.Thời gian tinh trùng sống tối đa trong đường sinh dục nữ:
A. 2 giờ
B. 1 ngày
C. 2-3ngày
D. 2-5 ngày
2. Người mẹ cảm nhận được cử động của thai bắt đầu vào khoảng thời gian nào của tuổi thai
A. Thai 14 tuần
B. Thai 15 tuần
C. Thai ≥16 tuần
D. Thai 20 tuần
3. Xác định thành phần nào dưới đây có khả năng thụ tinh:
A. Noãn bào cấp I
B. Noãn bào cấp II
C. Cực cầu I

D. Cực cầu II

4. Theo lý thuyết, từ túi cùng sau âm đạo, tinh trùng phải mất một khoảng thời gian bao lâu để đến được nơi thụ tinh (1/3 ngoài vòi tử cung)?
A. 20 – 40 phút
B. 40 – 60 phút
C. 90 – 120 phút
D. 2 giờ – 4 giờ
5. Khi một tinh trùng đã vào được bên trong của noãn, chất nào sau đây được xem là có tác dụng thay đổi cấu trúc màng bao noãn khiến cho các tinh trùng khác không qua được nữa?
A. Men Hyaluronidase
B. Men Protease
C. Chất Fertilysine
D. Chất Pré-albumine
6. Loại men hoặc chất nào có khả năng giúp tinh trùng xuyên qua các tế bào hạt và màng trong bao quanh noãn để xâm nhập vào bên trong noãn là:
A.  Hyaluronidase
B. Neuramidase
C. Phospholipidase
D. Chất Fertilysine
7. Vào cuối thai kỳ, pH của nước ối vào khoảng:
A. 4,5 – 5,2
B. 5,5 – 5,8
C. 6,0 – 6,5
D. 7,1 – 7,3
8. Mô tả nào sau đây đúng nhất cho một bánh nhau và dây rốn bình thường, ở thai đủ ngày:
A. Phân thành múi ở phía con, nặng 800 g, có ba mạch máu rốn
B. Phân thành múi ở phía mẹ, nặng 350 g, có ba mạch máu rốn
C. Phân thành múi ở phía con, nặng 500 g, có ba mạch máu rốn
D. Phân thành múi ở phía mẹ, nặng 500 g, có ba mạch máu rốn
9. Yếu tố nào sau đây không thể qua được hàng rào gai rau:
A. Các chất có trọng lượng phân tử dưới 500
B. Siêu vi khuẩn
C. Kháng thể loại IgG
D. Kháng thể loại IgM
10. Để có thể thụ tinh, số lượng tinh trùng dị dạng tinh trùng cho phép tối đa là:
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 30%

11. Tất cả các bộ phận của thai được hình thành từ:
A. 1 lá thai
B. 3 lá thai
C. 2 lá thai
12. Trung sản mạc được tạo thành từ:
A. Các tế bào mầm to
B. Các tế bào mầm nhỏ
C. Các tế bào của lá thai ngoài
D. Các tế bào của lá thai trong
13. Cấu tạo của một gai rau gồm:
A. Một loại tế bào
B. Hai loại tế bào
C. Ba loại tế bào
D. Bốn loại tế bào
14. Trong hồ huyết có:
A. Một loại gai rau
B. Hai loại gai rau
C. Ba loại gai rau
D. Bốn loại gai rau
15. Sau khi thụ tinh, trứng làm tổ vào niêm mạc tử cung vào khoảng thời gian:
A. Ngày thứ 12 -13 của vòng kinh
B. Ngày thứ 17-18 của vòng kinh
C. Ngày thứ 20- 22 của vòng kinh
D. Ngày thứ 25 – 26 của vòng kinh

 

Related Articles

Để lại một bình luận