Đề thi trắc nghiệm Sản khoa tính chất của thai nhi và phần phụ đủ tháng P1 online

Đề thi trắc nghiệm Sản khoa tính chất của thai nhi và phần phụ đủ tháng P1 online

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi Sản khoa tính chất của thai nhi và phần phụ đủ tháng bằng cách bấm vào nút “Start”

Tính chất của thai nhi và phần phụ đủ tháng- P1

Start
Congratulations - you have completed Tính chất của thai nhi và phần phụ đủ tháng- P1. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
16171819End
Return

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi Sản khoa tính chất của thai nhi và phần phụ đủ tháng ở dưới đây:

1.Chức năng của nước ối là, NGOẠI TRỪ:
A. Bảo vệ thai nhi tránh những va chạm, sang chấn
B. Làm trơn đường sinh dục sau khi ối vỡ giúp cuộc đẻ dễ dàng
C. Giúp ngôi thai bình chỉnh
D. Chống nhiễm khuẩn cho thai nhi
2. Chọn một câu SAI khi nói về nước ối:
A. Sau tuần lễ thứ 20, nước ối được tái hấp thu một phần do thai nhi nuốt
B. Nước ối cũng được tái hấp thu qua da thai nhi

C. Nước ối có một phần nguồn gốc từ khí – phế quản thai nhi
D. Nước ối do niêm mạc tử cung người mẹ sản xuất ra.
3. Chọn một câu SAI sau đây về tế bào màu da cam:
A. Là những tế bào không có nhân
B. Tế bào bắt màu cam khi nhuộm với xanh Nil (Bleu de Nil)
C. Bắt đầu xuất hiện rất sớm ngay từ tuần thứ tư của thai kỳ
D. Là một yếu tố có thể giúp xác định độ trưởng thành của thai
4. Thóp sau của ngôi chỏm, chọn câu SAI:
A. Có hình chữ lam da ( λ )
B. Sờ thấy thóp sau ở giữa lỗ CTC là ngôi cúi tốt
C. Thóp sau là mốc của ngôi chỏm.
D. Thóp sau có hình tứ giác.
5. Đường kính hạ chẩm – thóp trước được xác định là:
A. Đường kính lọt của ngôi đầu.
B. Đường kính xuống của ngôi chỏm
C. Đường kính lớn nhất của ngôi chỏm
D. Đường kính nhỏ nhất của ngôi chỏm
6. Xác đinh số đo của đường kính hạ chẩm – thóp trước dài:
A. 8,5 cm
B. 11 cm
C. 9,5 cm
D. 10,5 cm.
7. Đầu quan trọng trong cơ chế đẻ vì:
A. To
B. Rắn
C. To và rắn nhất
D. Có chứa não bộ
8. Thóp trước có hình dạng
A. Tam giác
B. Tứ giác
C. Ngũ giác
D. Lục giác
9. Thóp sau có hình dạng:
A. Tam giác
B. Tứ giác
C. Ngũ giác
D. Lục giác
10. Đường kính trung bình của bánh rau đủ tháng:
A. 25cm
B. 10cm
C. 15cm
D. 20cm

11. Mạch máu trong cuống rốn bình thường gồm có:
A. Một động mạch, một tĩnh mạch.
B. 2 động mạch, 1 tĩnh mạch.
C. 2động mạch, 2 tĩnh mạch.
D. 3 động mạch, 1 tĩnh mạch.
12. Chọn câu chỉ nói về các ngôi thai có thể đẻ được đường âm đạo:
A. Ngôi chỏm, ngôi mặt cằm trước, ngôi trán, ngôi thóp trước.
B.  Ngôi chỏm, ngôi mặt cằm trước, ngôi ngược.
C. Ngôi chỏm, ngôi mặt cằm sau, ngôi ngang
D. Ngôi mặt cằm sau, ngôi ngang, ngôi mông
13. Sự tái tạo nước ối, chỉ ra câu SAI:
A. Do nội sản mạc tiết ra
B. Do thấm từ máu mẹ qua màng ối vào
C. Do thai nhi bài tiết
D. Do da thai nhi sản xuất ra với khối lượng lớn
14. Về vai trò của nước ối, các câu sau đều đúng, NGOẠI TRỪ:
A. Bảo vệ thai nhi khỏi sang chấn
B. Nguồn dinh dưỡng chính cho thai
C. Nước ối giúp thai cân bằng nước, điện giải, nuôi dây rau
D. Chống sự chèn ép của thai vào dây rốn và bánh rau
15. Dây rốn có đường kính trung bình bằng:
A. 1cm
B. 1,5cm
C. 2cm
D. 2,5cm
16. Chọn câu đúng nhất khi nói về dây rốn: Dây rốn có độ dài trung bình là:
A. 40-60cm
B. 50 -70cm
C. 60 -70cm
D. 70-80cm
17. Máu trong hệ thống tuần hoàn thai nhi hầu hết là pha trộn máu động mạch và máu tĩnh mạch. NGOẠI TRỪ máu ở:
A. Tĩnh mạch rốn
B. Tĩnh mạch cửa
C. Tĩnh mạch chủ trên
D. Động mạch chủ
18. Chọn câu ĐÚNG nhất khi thai nhi đủ tháng có tuổi thai là:
A. 38 – 39 tuần
B. 38 – 40 tuần
C. 38 – 42 tuần
D. 38 – 43 tuần
19. Màng thai nào sau đây có nguồn gốc từ nội mạc tử cung:
A. Nội sản mạc
B. Màng ối
C. Trung sản mạc
D. Ngoại sản mạc

 

Related Articles

Để lại một bình luận