Đề thi trắc nghiệm Sinh lý chuyển dạ P1 online

Đề thi trắc nghiệm Sinh lý chuyển dạ P1 online

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi Sinh lý chuyển dạ P1 bằng cách bấm vào nút “Start”

Sinh lý chuyển dạ P1

Start
Congratulations - you have completed Sinh lý chuyển dạ P1. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
161718End
Return

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi Sinh lý chuyển dạ P1 ở dưới đây:

1.Chọn một câu ĐÚNG sau đây về cơn co tử cung trong chuyển dạ:
A. Được gọi là cơn co Braxton – Hicks
B. Có tần số không thay đổi trong suốt cuộc chuyển dạ
C. Thường xuất phát từ một sừng tử cung, sau đó lan khắp thân tử cung
D. Áp lực trung bình trong buồng tử cung lúc có cơn co vào khoảng 8 – 10mmHg
2. Trong chuyển dạ, vòng thắt sinh lý của tử cung nằm ở:
A. Lỗ trong cổ tử cung
B. Lỗ ngoài cổ tử cung
C. Vị trí bám vào tử cung của dây chằng tròn
D. Ranh giới giữa vùng thân trên và đoạn dưới của tử cung
3. Chọn câu đúng khi nói về giai đoạn I của chuyển dạ (giai đoạn xoá mở cổ tử cung):
A. Từ khi cổ tử cung bắt đầu xóa cho đến khi mở hết
B. Từ khi cổ tử cung bắt đầu xoá cho đến khi mở 3 cm
C. Từ khi cổ tử cung xoá hết cho đến khi mở 3 cm
D. Từ khi cổ tử cung 3 cm cho đến khi mở hết

4.
Triệu chứng nào sau đây có giá trị chẩn đoán chuyển dạ :
A. Cơn co tử cung tần số 3
B. Thay đổi CTC
C. Thành lập đầu ối
D. Ra nhầy hồng
5. Trong chuyển dạ bình thường, nhịp tim thai cơ bản là:
A. 120 – 160 lần/ phút
B. 120 – 170 lần/ phút
C. 100 – 160 lần/ phút
D. 120 – 180 lần/ phút
6. Hiệu lực cơn co tử cung là:
A. Cơn co ở thời điểm đạt cường độ cao nhất
B. Cường độ cơn co đạt cao nhất trừ đi cường độ cơn co lúc thấp nhất
C. Trung bình cộng của cường độ cao nhất và cường độ thấp nhất
D. Cường độ cơn co trừ đi trương lực cơ bản của cơ tử cung
7. Theo dõi cơn co tử cung trong chuyển dạ ít nhất trong 10 phút là để:
A. Xác định được thời gian kéo dài mỗi cơn co
B. Xác định được khoảng cách giữa các cơn co
C. Đánh giá mức độ đều đặn của cơn co có phù hợp với giai đoạn chuyển dạ
D. Tất cả a, b, c đều đúng
8. Theo chuẩn Quốc gia Việt nam tuổi thai tối thiểu của một cuộc chuyển dạ đẻ non bằng:
A. 22 tuần
B. 28 tuần
C. 30 tuần
D. 36 tuần
9. Ở giai đoạn rặn đẻ số cơn co tử cung trong 10 phút thường là:
A. 3 cơn
B. 4 cơn
C. 5 cơn
D. 6 cơn
10. Khi cổ tử cung mở 2 cm, theo dõi sau 10 phút, tần số cơn co nào sau đây đã được coi là cường tính
A. 2 cơn
B. 3 cơn
C. 4 cơn
D. 5 cơn
11. Chuyển dạ đẻ đủ tháng là chuyển dạ đẻ xảy ra ở tuổi thai:
A. 22- 28 tuần
B. 28- 36 tuần.
C. 38 – 42 tuần.
D. > 42 tuần.

12. Đẻ non là chuyển dạ đẻ xảy ra ở tuổi thai:
A. 20- 22 tuần
B.  22- 37 tuần .
C. 37 – 41 tuần .
D. > 42 tuần.
13. Thời gian chuyển dạ trung bình ở người con so là:
A. 8 – 12 giờ.
B. 12 – 16 giờ.
C. 16 – 24 giờ.
D. 24 – 26 giờ.
14.. Ra dịch nhầy âm đạo khi chuyển dạ là do:
A. Tiết dịch nhầy âm đạo.
B. Đoạn dưới thành lập.
C. Xoá mở cổ tử cung, nút nhầy cổ tử cung bật ra.
D. Dịch ối chảy ra lẫn dịch tiết âm đạo
15. Đoạn dưới tử cung khi thành lập hoàn toàn có độ dài:
A. 8 cm
B. ≈10 cm
C. 12 cm
D. 14 cm
16. Tất cả những câu sau nói về ưu điểm phẫu thuật mổ lấy thai qua đoạn dưới so với mổ thân tử cung lấy thai đều đúng, NGOẠI TRỪ:
A. Lớp phúc mạc dễ bóc tách có thể che phủ được vết mổ.
B. Dễ lấy thai.
C. Ít gây chẩy máu.
D. Sẹo mềm.

17. Chọn câu hợp lý nhất về thời gian trung bình của một cuộc chuyển dạ sinh con so:
A. Giai đoạn 1 : 12 giờ – Giai đoạn 2 : 80 phút – Giai đoạn 3 : 30 phút
B. Giai đoạn 1 : 6 giờ – Giai đoạn 2 : 80 phút – Giai đoạn 3 : 5 phút
C. Giai đoạn 1 : 4 giờ – Giai đoạn 2 : 20 phút – Giai đoạn 3 : 20 phút
D. Giai đoạn 1 : 12 giờ – Giai đoạn 2 : 40 phút – Giai đoạn 3 : 10 phút

18. Áp lực trong buồng tử cung khi có cơn co chuyển dạ vào khoảng:
A. 20 – 40mmHg
B. 10 – 20mmHg
C. 50 – 80mmHg
D. 100 – 120mmHg

Related Articles

Để lại một bình luận