Đề thi trắc nghiệm Vi sinh- Đáp ứng miễn dịch online

Đề thi trắc nghiệm Vi sinh- Đáp ứng miễn dịch online

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi Vi sinh- Đáp ứng miễn dịch bằng cách bấm vào nút “Start”

Vi sinh- Đáp ứng miễn dịch

Start
Congratulations - you have completed Vi sinh- Đáp ứng miễn dịch. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
End
Return

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi Vi sinh- Đáp ứng miễn dịch dưới đây:

1. Không liên quan đến miễn dịch tế bào chống lại các VSV nội bào:
A. Tế bào trình diện kháng nguyên
B. MHC II
C. IL – 2
D. T
H1
E. TH2
2. Chọn câu đúng:
A. Tế bào NK gắn trực tiếp vào tế bào để giết chết tế bào mà không cần sự giúp đỡ
của đại thực bào
B. T
DH có vai trò trong phản ứng quá mẫn muộn
C. Tế bào T
C được hoạt hóa sẽ tấn công các tế bào bị nhiễm, đặc biệt là những tế bào
bất thường hay tế bào nhiễm virus
D. A, B, C đúng
E. A, B, C sai
3. Tế bào có chức năng trình diện kháng nguyên trong đáp ứng miễn dịch tế bào
A. Tế bào B
B. Đại thực bào
C. Tế bào đuôi gai
D. A, B, C đúng
E. A, B, C sai
4. Trong đáp ứng miễn dịch tế bào:
A. T
H được hoạt hóa bởi kháng nguyên được trình diện bởi MHC I
B. T
C được hoạt hóa bởi kháng nguyên được trình diện bởi MHC II
C. IL – I, IL – II và gamma – interferon ngoài việc hoạt hóa T
DH , Tc còn làm cho
những tế bào không biệt hóa trở thành tế bào NK
D. A, B, C đúng
E. A, B, C sai
5. Đặc tính của tế bào NK:
A. Tìm thấy trong mô và tuần hoàn máu nhưng không phân biệt được thuộc tế bào B
hay T
B. Gây apoptosis
C. Giết chết tế bào ung thư và các tế nào nhiễm virus thông qua việc sử dụng đáp ứng
miễn dịch
D. A, B, C đúng
E. A, B, C sai

8. Cơ thể có hai kiểu đáp ứng miễn dịch là:
A. Miễn dịch tự nhiên và miễn dịch đặc hiệu
B. Miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu
C. Miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào
D. Miễn dịch thu được và miễn dịch tự nhiên
9. Trong đáp ứng miễn dịch dịch thể khi kháng nguyên có cấu trúc phức tạp,
lymphokines được sản xuất bới:
A. Lympho T
H
B. Lympho B
C. Tương bào
D. Nguyên bào plasma
E. Tế bào nhớ
10. T
C có liên quan đến:
A. Phản ứng thải loại mảnh ghép
B. Phản ứng gây độc tế bào
C. Phản ứng quá mẫn muộn
D. A, B đúng
E. A, B, C đúng
11. Trong sự hoạt hóa tế bào B độc lập với thymus, điều nào sau đây không đúng:
A. Kháng nguyên là những đa phân tử không mấy phức tạp
B. Giai đoạn plasma là bước phát triển cuối cùng
C. Có sự tham gia của tế bào lympho T
D. Là một quá trình tự giới hạn
12. Liên quan đến kháng nguyên CD
8+
A. TDH
B. TH
C. TC
D. A, B đúng
E. A, B, C đúng
13. Khi bị AIDS, số lượng tế bào nào sau đây bị suy giảm đáng kể:
A. T
DH
B. TH
C. TC
D. TD

18.Tế bào T gây độc (TC) được hoạt hóa bởi kháng nguyên được trình diện nhờ
A. MHC I
B. MHC II
C. Bạch cầu đa nhân
D. Tất cả đều sai
19. Cho các dữ kiện sau, hay sắp xếp theo đúng trình tự của quá trình miễn dịch dịch thể
(1)Tế bào B sản xuất kháng thể chống kháng nguyên lạ
(2)Tế bào plasma
(3) Kháng thể
(4) Phân loại tế bào B sản xuất kháng thể đặc hiệu
(5)Tế bào B mẫn cảm
(6)Trung hoà opsonin hoá tế bào
A. 1-4-5-2-3-6
B. 4-1-5-2-3-6
C. 1-5-4-2-3-6
D. 4-1-5-2-3-6
20. Trong các thành phần sau đây:
Tế bào B, tế bào T
H2, IL-2, IgG, IgM, MHC II, tế bào nhớ, tế bào plasma.
Số thành phần tham gia vào quá trình miễn dịch dịch thể độc lập Thymus:
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
21. Chọn câu đúng về thứ tự tiết và hoạt hoá của các thành phần trong miễn dịch tế bào:
A. Đại thực bào, IL-1, T
H, IL-2, TC
B. TH, IL-1, TDH, IL-2, đại thực bào
C. T
H, IL-1, TDH IL-2, TC
D. TC, IL-1, TH, IL-2, đại thực bào
22. Sắp xếp các bước sau để được quá trình miễn dịch tế bào:
(1) Đại thực bào chế biến và trình diện kháng nguyên nhờ MHC II
(2) Tế bào T có thụ thể phù hợp với kháng nguyên biệt hoá thành tế bào T
H1
(3) Tế bào TH1 hoạt hoá đại thực bào bị nhiễm để tiêu diệt nhiễm trùng nội bào
(4) Tế bào TH1 hình thành tế bào nhớ
A. 1-2-3-4
B. 1-2-4-3
C. 1-4-2-3
D. 1-3-2-4
23. Hiện tượng xuất hiện đốm đỏ, đau, sưng hoặc sang thương u hạt được gây ra chủ yếu
là do:
A. T
H
B. TC
C. Tế bào B
D. Đại thực bào
24. Một số vi khuẩn vẫn phát triển được khi bị nuốt bởi đại thực bào, cơ thể đối phó với
các vi khuẩn này bằng các tế bào:
A. T
DH
B. TR
C. TH
D. TC
25. Chọn tập hợp đúng
(1) Tế bào T
c tác động chủ yếu lên những tế bào bị nhiễm virus
(2) Tế bào NK tác động chủ yếu lên tế bào buu và mô ghép
(3) Perforin do tế bào T
c và NK phóng thích có tác động tương tự bổ thể
(4) Tế bào T
c ngăn ngừa nhiễm trùng lan rộng
(5) Tế bào NK phá huỷ tế bào ác tính trước khi nó có cơ hội nhân lên
A. (1), (2), (5)
B. (2), (3), (4), (5)
C. (2), (3), (4)
D. Tất cả đều đúng
26. Chọn câu đúng cho đáp ứng lần đầu và lần sau trong miễn dịch dịch thể:
A. Kháng thể đầu tiên là IgG do tế bào plasma tổng hợp
B. Cytokines kích hoạt gia tăng tế bào B dẫn đến tế bào plasma chuyển từ sản xuất
IgG sang IgM
C. Trong đáp ứng miễn dịch lần sau, IgM không được tổng hợp
D. Trong đáp ứng miễn dịch lần sau, IgG được sản xuất sớm hơn và nhiều hơn lần đầu

Related Articles

Để lại một bình luận