Đề thi trắc nghiệm Vi sinh – Phần 8 (10 test)

Đề thi trắc nghiệm Vi sinh – Phần 8 (10 test)

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi bằng cách bấm vào nút “Start” 

Vi khuẩn- Phần 8

Start
Congratulations - you have completed Vi khuẩn- Phần 8. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
End
Return

Xem tất cả các phần trắc nghiệm Vi sinh khác ở đây:

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Phần 7 | Phần 8

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi ở dưới đây

1.Biến chứng nguy hiểm của bệnh nhân thương hàn là:

A. Đi ngoài dữ dội

B. Đi ngoài phân có máu

C. Thủng ruột

D. Sốt cao

2. Vi khuẩn lỵ gây bệnh bằng cách:

A. Nội độc tố

B. Ngoại độc tố

C. Vỏ

D. Xâm nhập, làm tổn thương thành ruột

3. Bệnh phẩm để xét nghiệm chẩn đoán vi khuẩn thương hàn, có thể là:

A. Phân

B. Chất nôn

C. Máu tĩnh mạch

D. A + C

4.  Về cấu trúc, trực khuẩn thương hàn có đặc điểm:

A. Không có vỏ, không có lông và không sinh nha bào.

B. Không có vỏ, có lông ở một đầu và không sinh nha bào.

C. Không có vỏ, có lông xung quanh thân và không sinh nha bào.

D. Có vỏ, có lông xung quanh thân và không sinh nha bào.

5.  Hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc trong bệnh thương hàn, do yếu tố nào sau đây:

A. Ngoại độc tố của thương hàn gây ra.

B. Nội độc tố của thương hàn gây ra.

C. Xâm nhập gây tổn thương thành ruột.

D. A + B.

6. Dấu hiệu nào sau đây luôn luôn xuất hiện ở bệnh nhân mắc bệnh tả cấp:

A. Sốt cao

B. Mất nước nặng.

C. Rối loạn tâm thần

D. Mạch nhiệt phân ly.

7. Hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc trong bệnh thương hàn, do yếu tố nào sau đây:

A. Ngoại độc tố của thương hàn gây ra.

B. Nội độc tố của thương hàn gây ra.

C. Xâm nhập gây tổn thương thành ruột.

D. A + B.

8. Trực khuẩn mủ xanh khi nuôi cấy trên môi trường thạch thường sinh sắc tố:

A. Màu xanh

B. Mầu vàng

C. Màu đỏ

D. Màu nâu

9. Trực khuẩn mủ xanh có enzym điển hình sau:

A. Coagulase

B. Tetanospamin

C. Oxydase

D. Gelatinase

10. Trực khuẩn mủ xanh không có đặc điểm:

A. Là một trong những vi khuẩn chiếm tỷ lệ lớn gây nhiễm trùng bệnh viện

B. Là vi khuẩn gây bệnh có điều kiện

C. Khó nuôi cấy trên môi trường thông thường

D. Có thể thấy sống ở trong đất.

11.  Về phòng bệnh trực khuẩn mủ xanh, chủ yếu dựa vào biện pháp nào sau đây:

A. Bằng vacxin

B. Phòng bệnh không đặc hiệu.

C. Kháng sinh dự phòng.

D. Huyết thanh dự phòng.

Related Articles

Để lại một bình luận