Đề thi trắc nghiệm Virus HIV P1 online

Đề thi trắc nghiệm Virus HIV P1 online

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi Virus HIV bằng cách bấm vào nút “Start”

Virus HIV/AIDS

Start
Congratulations - you have completed Virus HIV/AIDS. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
16171819End
Return

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi Virus HIV dưới đây:

1. Kháng nguyên quan trọng nhất được mã hóa bởi gen GAG:
A. gp160
B. p24
C. gp120
D. gp41
2. Kháng nguyên màng bọc của HIV, có các đặc tính sau, NGOẠI TRỪ:
A. gp120, gp41
B. gp160
C. Có tính đặc hiệu týp
D. Có tính đặc hiệu nhóm
3. CXCR4 chemokine là đồng thụ thể của
A. Đại thực bào
B. Mono bào
C. Tế bào lympho T CD4+
D. Bạch cầu đa nhân trung tính
4. CCR5 chemokine là đồng thụ thể của
A. Đại thực bào và Mono bào
B. Đại thực bào và bạch cầu đa nhân
C. Đại thực bào và lympho T CD4+
D. Mono bào và bạch cầu đơn nhân
5. Mẹ bị nhiễm HIV, tỷ lệ trung bình truyền bệnh từ mẹ sang con
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%
6. Chức năng của men Protease:
A. Phân cắt gp160 thành gp120 và gp41
B. Phân cắt p66 thành p17 và p24
C. Phân cắt p66 thành p51 và p31
D. Phân cắt p66 thành p51 và p24
7. Cấu trúc của HIV:
A. Hình cầu, ADN, capsid trôn ốc, màng bọc (+)
B. Hình cầu, ARN, capsid trôn ốc, màng bọc (-)
C. Hình cầu, ARN, capsid hình khối, màng bọc (+)
D. Hình cầu, ARN, capsid hình khối, màng bọc (-)
8. Xét nghiệm nào không là xét nghiệm thường quy theo dõi tình trạng HIV:
A. Đếm số lượng T4
B. Định lượng RNA HIV
C. Tìm KN p24
D. Thử nghiệm genotyp
9. Trong giai đoạn cửa số, dùng xét nghiệm nào để chẩn đoán HIV:
A. ELISA
B. Western-Blot
C. Đếm số lượng LT4
D. PCR tìm RNA HIV
10. Thời gian sống của trẻ bị nhiễm HIV từ mẹ thông thường là:
A. 6 tháng
B. 12 tháng
C. 18 tháng
D. 24 tháng
11. Có bao nhiêu nhóm thuốc điều trị HIV hiện nay:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
12. Một bệnh nhân nghi ngờ bị nhiễm HIV, làm XN Western-Blot có kết quả: anti p24 (+) ;
anti p55 (+). Các kháng thể còn lại đều âm tính. Kết luận:
A. Âm tính
B. Dương tính
C. Test lại sau 1 tháng
D. Test lại sau 6 tháng
13. Khi lượng kháng nguyên p24 trong máu tăng trở lại đối với bệnh nhân HIV, kết luận:
A. Bệnh tiên lượng xấu
B. Thuốc điều trị có hiệu quả
C. Chuyển sang giai đoạn giữa
D. A hoặc C đều đúng.
14. Một người nghi ngờ nhiễm HIV, có kết quả XN: Kháng thể dương tính nhưng tiến hành
PCR tìm RNA HIV lại âm tính. Lý giải hợp lý là:
A. Kết quả XN bị sai
B. Bệnh nhân đang ở giai đoạn AIDS
C. Bệnh nhân là trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm HIV
D. Bệnh nhân là phụ nữ mang thai bị nhiễm HIV giai đoạn cửa sổ.
15. Với bệnh nhân nhiễm HIV, tiến hành định lượng LT4, thấy giảm còn 300/mm3
A. Khởi đầu điều trị anti Retrovirus
B. Khởi đầu điều trị chống nhiễm trùng cơ hội
C. Bệnh còn trong giai đoạn cửa sổ.
D. Cả A và B
16. Lý do chưa thể điều chế vaccin phòng bệnh HIV:
A. Chưa xác định được loại kháng thể có khả năng trung hòa virus HIV
B. Gp120 có tỷ lệ đột biến rất cao do virus HIV không có hệ thống sửa chửa lỗi sai trong
quá trình nhân đôi DNA của chính nó.
C. Chưa biết rõ sự phối hợp giữa miễn dịch dịch thể và tế bào trong phòng bệnh.
D. Cả A, B và C.
17. Tiêu chuẩn chẩn đoán HIV dương tính ở nước ta:
A. Western-Blot (+) và ELISA (+)
B. Ba xét nghiệm ELISA (+)
C. Hai xét nghiệm ELISA (+)
D. Xét nghiệm PCR tìm RNA HIV (+)
18. Ở trẻ sơ sinh, kết luận nhiễm HIV (+) trong trường hợp nào:
A. Anti gp120(+), anti gp41(+)
B. Antigen p24 (+)
C. RNA HIV (+)
D. Antigen p24(+) hoặc RNA HIV (+)
19. Thuốc AZT thuộc nhóm:
A. Ức chế men RT non-nucleoside
B. Ức chế men RT nucleoside
C. Ức chế protase
D. Ức chế men Integrase

Related Articles

Để lại một bình luận