Trang chủ TRẮC NGHIỆM Y HỌCTrắc nghiệm Vi sinh Đề thi trắc nghiệm Virus Viêm Gan C-D online

Đề thi trắc nghiệm Virus Viêm Gan C-D online

bởi admin

I. Bắt đầu bài thi Virus Viêm Gan C-D bằng cách bấm vào nút “Start”

Virus Viêm Gan C-D

Start
Congratulations - you have completed Virus Viêm Gan C-D. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
End
Return

II. Xem trước các câu hỏi của bài thi Virus Viêm Gan C-D dưới đây:

1. Virus viêm gan C thuộc họ nào?
A. Hepadnaviridae
B. Flaviviridae
C. Rhabdoviridae
D. Picornaviridae
E. Caliciviridae
2. Tính chất nào liên quan đến virus viêm gan C?
A. Cấu tạo nhân DNA
B. Lây truyền qua đường tiêu hóa
C. Virus viêm gan khiếm khuyết
D. Được phát hiện bằng sinh học phân tử
E. Thường gây tử vong ở phụ nữ có thai
3. Liên quan đến virus viêm gan C (HCV) : Các câu sau đây đều đúng, NGOẠI TRỪ:
A. HCV có thể được định danh bởi một thử nghiệm huyết thanh học đặc hiệu với
kháng thể chống HCV
B. HCV là nguyên nhân hàng đầu sau truyền máu
C. HCV không gây tình trạng người lành mang trùng mãn tính, không có triệu chứng
D. HCV gây viêm gan mãn nhưng thường không nặng bằng HBV
E. Trước đây viêm gan C được coi là viêm gan không A không B truyền qua đường
tiêm chích
4. Virus nào có cấu tạo ARN, là tác nhân thường gây bệnh không A không B nhất?
A. Virus viêm gan A
B. Virus viêm gan B
C. Virus viêm gan C
D. Virus viêm gan D
E. Virus viêm gan E
5. Liên quan đến virus viêm gan C, mỗi câu sau đây đều đúng ngoại trừ:
A. bộ gen chứ ARN
B. Gây ra 70-75% các trường hợp viêm gan không A không B do truyền máu
C. Cho đến nay vẫn chưa phân lập được HCV trong nuôi cấy tế bào
D. Có thể được phân lập dễ dàng trên nuôi cấy tế bào
E. Có thể chẩn đoán bằng kĩ thuật RT-PCR
6. Không được truyền máu của người có kháng thể với tác nhân gây bệnh nào dưới đây
để truyền máu cho bệnh nhân?
A. Cytomegalovirus
B. Human papilloma virus
C. Virus viêm gan C
D. Virus Dengue
YhocData.com
151
E. Virus viêm não St. Louis
7. Phòng ngừa bệnh viêm gan C bằng vắcxin nào?
A. Vắc xin Sabin
B. Vắc xin HAV bất hoạt bởi formalin
C. Vắc xin chứa HBsAg
D. Vắc xin Trimovax
E. Chưa có vắc xin
8. Việc sàng lọc bắt buộc kháng nguyên HBsAg khi truyền máu không loại trừ được
viêm gan sau truyền máu. Có thể giải thích điều này như thế nào?
A. Hầu hết viêm gan sau truyền máu do cytomegalovirus gây nên
B. Hầu hết viêm gan sau truyền máu do HCV gây nên
C. Nhiều người lành mang HBV mãn không có kháng nguyên HBsAg trong máu
D. Hiện nay các thử nghiệm tìm kháng nguyên HBsAg không đủ nhạy để phát hiện
nhiều đơn vị máu bị nhiễm
9. Liên quan đến virus viêm gan C và D mỗi câu sau đều đúng, NGOẠI TRỪ:
A. Cả 2 đều được truyền bằng đường máu
B. Cả 2 là những virus có nhân RNA
C. Cả 2 đều cần có nhiễm virus viêm gan B trước đó để virus nhân lên được
D. Cả 2 đều có thể gây nhiễm trùng và gây bệnh mãn tính
10. Dùng thuốc nào để điều trị viêm gan C cấp tính :
A. Amantadine
B. Ribavirin
C. Pegylated-interferon
D. Interferon
11. Viêm gan delta, mỗi câu sau đều đúng ngoại trừ :
A. Do virus viêm gan delta (HDV) gây ra
B. Do một virus có cấu tạo sợi đơn RNA nhỏ gây ra
C. Virus phải đồng nhiễm với HBV
D. Chỉ có một loại nhiễm trùng delta
E. Thường gặp HDV nhất trong nhóm có nguy cơ cao của viêm gan B
12. Tính chất nào liên quan đến virus viêm gan D ?
A. Cấu tạo nhân DNA
B. Lây truyền qua đường tiêu hóa
C. Virus viêm gan khiếm khuyết
D. Phát hiện được bằng phương pháp sinh học phân tử
E. Thường gây tử vong ở phũ nữ có thai
13. Virus nào có cấu tạo RNA, có màng bọc ngoài, có kháng nguyên bề mặt của virus
khác?
A. Virus viêm gan A
B. Virus viêm gan B
C. Virus viêm gan C
YhocData.com
152
D. Virus viêm gan delta
E. Virus viêm gan E
14. Liên quan đến các virus viêm gan không A không B và delta: Mỗi câu sau đây đều
đúng, NGOẠI TRỪ:
A. Hầu hết những trường hợp viêm gan sau truyền máu là do các virus viêm gan
không A không B gây ra
B. Virus delta là một virus khiếm khuyết với một bộ gen RNA và một capsid có kháng
nguyên HBsAg
C. Khác với viêm gan B viêm gan delta không được truyền bằng đường máu
D. Hiện nay tỉ lệ viêm gan giảm xuống do có các thử nghiệm phát hiện virus viêm gan C
Từ 16 – 20, chọn:
A. Nếu chỉ có mệnh đề (1), (2), (3) đúng
B. Nếu chỉ có mệnh đề (1), (3) đúng
C. Nếu chỉ có mệnh đề (2), (4) đúng
D. Nếu chỉ có mệnh đề (4) đúng
E. Nếu tất cả 4 mệnh đề đều đúng
15. Các virus nào sau đây được truyền qua đường tiêm chích?
(1) Virus viêm gan C
(2) Virus viêm gan G
(3) Virus viêm gan D
(4) Virus viêm gan E
16. Việc nghiên cứu virus viêm gan C dựa trên các kĩ thuật nào?
(1) Sinh học phân tử
(2)Miễn dịch học
(3) Mô hình thực nghiệm trên khỉ Chimpanzee
(4) Nuôi cấy trên tế bào
17. HCV có thể lây nhiễm vào các loại tế bào nào?
(1) Các tế bào lympho B
(2) Các tế bào lympho T
(3) Các dòng tế bào lympho
(4) Các tế bào gan
18. Chuẩn đoán bệnh viêm gan C cấp tính dựa vào các yếu tố nào?
(1) Có kháng thể đặc hiệu lớp IgM chống HCV
(2) Có HCV-RNA (+)
(3)Cần loại trừ các nguyên nhân viêm gan cấp do những virus khác
(4) Kháng nguyên của HBV
19. Chuẩn đoán bệnh viêm gan D ở bệnh nhân ở bệnh nhân bị viêm gan siêu vi cấp dựa
trên cơ sở nào?
(1) HBsAg (+) và có các yếu tố nguy cơ
(2)Anti-HDV (+) trong huyết thanh bệnh nhân
(3) Kháng nguyên HDV (+)
YhocData.com
153
(4)HDV-RNA (+) trong huyết thanh và trong gan bệnh nhân
20. Ứng dụng thử nghiệm RT-PCR trong bệnh viêm gan C như thế nào?
(1)Chẩn đoán ở các bệnh nhân bị viêm gan mãn tính
(2) Đánh giá trước điều trị để lượng giá khả năng đáp ứng với điều trị
(3) Theo dõi đáp ứng điều trị
(4) Theo dõi tiến triển ở nhóm bệnh nhân không điều trị

Related Articles

Để lại một bình luận