Giá trị của adenosin deamase dịch não tuỷ trong chẩn đoán lao màng não

Giá trị của adenosin deamase dịch não tuỷ trong chẩn đoán lao màng não

bởi admin

GIÁ TRỊ CỦA ADENOSIN DEAMINASE DỊCH NÃO TỦY
TRONG CHẨN ĐOÁN LAO MÀNG NÃO

Lê Thị Minh Hiền12, Trần Huy Thịnh2, Nguyễn Minh Hiền3

1Đại học Y Dược Thái Nguyên,

2Trường Đại học Y Hà Nội

3Bệnh viện Thanh Nhàn

Nghiên cứu này nhằm khảo sát giá trị ADA dịch não tủy, so sánh độ nhạy, độ đặc hiệu của ADA với các xét nghiệm tìm vi khuẩn lao khác trong chấn đoán lao màng não. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 134 bệnh nhân nhập viện trong bệnh cảnh nghi ngờ viêm màng não tại Bệnh viện Phổi Trung Ương. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 74 bệnh nhân (55,2%) được chấn đoán xác định lao màng não. So sánh giá trị trung vị của hoạt độ ADA trong 2 nhóm bệnh nhân cho thấy, nhóm bệnh nhân lao màng não có hoạt độ ADA (18,33 U/L) cao hơn hẳn nhóm bệnh nhân không lao màng não (3,25 U/L), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p < 0,001. Điểm cut-off tối ưu của ADA dịch não tủy là 8,1 U/L, tại đó cho độ nhạy 97,3% và độ đặc hiệu 98,33%. Trong nhóm lao màng não, hoạt độ của ADA giũa nhóm có bằng chứng vi khuẩn lao và không có bằng chứng vi khuẩn lao khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt độ ADA trong dịch não tủy có độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong chấn đoán phân biệt lao màng não với các trường hợp viêm màng não không phải do lao.

Từ khóa: Adenosine deaminase (ADA), dịch não tủy, lao màng não, độ nhạy, độ đặc hiệu

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải xuống

Related Articles

Để lại một bình luận