Giá trị tiêu chuẩn của Pava trong chẩn đoán cơn tim nhanh QRS giãn rộng

Giá trị tiêu chuẩn của Pava trong chẩn đoán cơn tim nhanh QRS giãn rộng

bởi admin

GIÁ TRỊ TIÊU CHUẨN CỦA PAVA TRONG CHẨN ĐOÁN
CƠN TIM NHANH QRS GIÃN RỘNG

Võ Duy Văn1, Phan Đình Phong1, 2, Bùi Văn Nhơn3, 4,Trần Tuấn Việt1, 2, .
1Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội
2Viện Tim Mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai
3Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
4Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Y Hà Nội

Chẩn đoán cơ chế cơn tim nhanh QRS giãn rộng là thách thức trên lâm sàng, đòi hỏi chính xác và kịp thời, trong khi các sơ đồ chẩn đoán còn phức tạp, nhiều bước. Nghiên cứu đánh giá giá trị chẩn đoán tiêu chuẩn của Pava trong chẩn đoán cơ chế cơn tim nhanh QRS giãn rộng. Nghiên cứu mô tả cắt ngang ở 86 bệnh nhân cơn tim nhanh QRS giãn rộng từ tháng 9/2019 đến 6/2020, đo thời gian đỉnh sóng R tại chuyển đạo DII (RWPT) chẩn đoán cơ chế cơn tim nhanh QRS giãn rộng, đối chiếu với kết quả thăm dò điện sinh lý. Kết quả 38 bệnh nhân cơn tim nhanh thất có RWPT dài hơn so với 48 bệnh nhân cơn tim nhanh trên thất (56+31ms, 42+14ms, p=0,01). Với RWPT ≥ 50ms theo tiêu chuẩn của Pava, độ nhạy, độ đặc hiệu lần lượt là 60,5% và 77,1%. Tiêu chuẩn của Pava (RWPT ≥ 50ms) trong chẩn đoán cơn tim nhanh QRS giãn rộng là tiêu chuẩn đơn giản, có độ nhạy và đặc hiệu tương đối cao trong chẩn đoán cơn tim nhanh thất.

Từ khoá: Cơn tim nhanh QRS giãn rộng, tiêu chuẩn của Pava

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận