Hiệu quả dự phòng tụt huyết áp của EPHEDRIN trộn với propofol khi khởi mê ở người cao tuổi

Hiệu quả dự phòng tụt huyết áp của EPHEDRIN trộn với propofol khi khởi mê ở người cao tuổi

bởi admin

HIỆU QUẢ DỰ PHÒNG TỤT HUYẾT ÁP CỦA EPHEDRIN TRỘN
VỚI PROPOFOL KHI KHỞI MÊ Ở NGƯỜI CAO TUỔI

Vũ Hoàng Phương1,2,, Nguyễn Thị Mai2
1 Khoa Gây mê hồi sức và Chống đau – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
2 Bộ môn Gây mê hồi sức – Trường Đại học Y Hà Nội

Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả dự phòng tụt huyết áp của dung dịch thuốc ephedrin trộn với propofol khi khởi mê ở người cao tuổi. 65 bệnh nhân cao tuổi phẫu thuật theo chương trình, được chia ngẫu nhiên làm 2 nhóm: 33 bệnh nhân được khởi mê bằng dung dịch thuốc propofol trộn với ephedrin (nhóm E) và 32 bệnh nhân ở nhóm chứng được khởi mê bằng dung dịch thuốc mê tĩnh mạch propofol trộn với dung dịch NaCl 0,9% (nhóm HTM) tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 3 – 8 năm 2019. Mức độ thay đổi huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết áp trung bình, tần số tim được ghi lại mỗi phút trước và sau khi đặt ống nội khí quản 10 phút. Tỉ lệ tụt huyết áp của nhóm ephedrin là ít hơn có ý nghĩa thống kê (33,3% vs 78,1% với p < 0,05). Mức độ giảm HATT, HATTr và HATB ở nhóm ephedrin là ít hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm HTM sau khi tiêm 3,4 và 5 phút. Tần số tim ở nhóm E cũng có xu hướng cao hơn có nghĩa thống kê so với nhóm HTM. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy sử dụng dung dịch ephedrin trộn với dung dịch thuốc propofol có tác dụng làm giảm tỉ lệ và mức độ tụt huyết áp khi khởi mê ở người cao tuổi.

Từ khóa: ephedrin, tụt huyết áp, khởi mê trong gây mê toàn thân, người cao tuổi.

 

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận