Hiệu quả kiểm soát đường thở và mức độ tổn thương vùng hầu họng của mask thanh quản I-gel so với mask thanh quản cổ điển

Hiệu quả kiểm soát đường thở và mức độ tổn thương vùng hầu họng của mask thanh quản I-gel so với mask thanh quản cổ điển

bởi admin

HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG THỞ VÀ MỨC ĐỘ
TỔN THƯƠNG VÙNG HẦU HỌNG CỦA MASK THANH QUẢN
I-GEL SO VỚI MASK THANH QUẢN CỔ ĐIỂN

Vũ Hoàng Phương1,2,, Đào Thị Huyền Trang¹, Lê Thị Đan Thanh¹, Trần Hồng Đức¹
1Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
2Trường Đại học Y Hà Nội

Nghiên cứu của chúng tôi nhằm mục đích so sánh hiệu quả kiểm soát đường thở và mức độ tổn thương vùng hầu họng của mask thanh quản (MTQ) i-gel so với MTQ cổ điển. 60 người bệnh được gây mê toàn thân với MTQ và chia thành hai nhóm (nhóm MTQ i-gel và nhóm MTQ cổ điển) tại khoa GMHS – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ 03/2020 – 6/2020. Nhóm MTQ i-gel có tỷ lệ đặt thành công ở lần đặt đầu tiên là cao hơn (83,3% vs 60%) và thời gian đặt trung bình ngắn hơn (33,4s vs 48,9s) so với nhóm MTQ cổ điển nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Số lần thay mask và chỉnh sửa vị trí của nhóm MTQ i-gel thấp hơn so với nhóm MTQ cổ điển (10,0% vs 36,7%; p < 0,05). Các tác dụng không mong muốn như đau họng, nuốt vướng gặp ít hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm MTQ i-gel. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy bước đầu MTQ i-gel có ưu điểm hơn trong kiểm soát đường thở và hạn chế tổn thương vùng hầu họng so với MTQ cổ điển.

Từ khóa: Kiểm soát đường thở, tổn thương hầu họng, mask thanh quản i-gel, mask thanh quản cổ điển.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

 

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận