Kết quả điều trị bằng Ivabradine ở bệnh nhân nhịp nhanh xoang không thích hợp

Kết quả điều trị bằng Ivabradine ở bệnh nhân nhịp nhanh xoang không thích hợp

bởi admin

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG IVABRADINE
Ở BỆNH NHÂN NHỊP NHANH XOANG KHÔNG THÍCH HỢP

Nguyễn Duy Thắng1, , Phan Đình Phong, Nguyễn Lân Hiếu1,2
1Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
2Trường Đại học Y Hà Nội

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá kết quả điều trị bằng Ivabradine ở bệnh nhân mắc nhịp nhanh xoang không thích hợp. Kết quả cho thấy có 24 bệnh nhân (19 nữ, 5 nam, tuổi trung bình 38,0 ± 14,7) được chẩn đoán nhịp xoang nhanh không thích hợp. Sau 1 tháng điều trị bằng Ivabradine 5mg ngày 2 lần, 95,8% bệnh nhân đạt tần số tim mục tiêu < 90ck/ph trên Holter điện tâm đồ với sự giảm đáng kể tần số tim trung bình 24 giờ (76,8 ± 7,9 chu kỳ/ phút so với 94,8 ± 4,9 chu kỳ/ phút, p < 0,001); tần số tim khi nằm (79,1 ± 1,1 chu kỳ/ phút so với 106,1 ± 7,5 chu kỳ/ phút, p < 0,001); khi đứng (87,3 ± 14,3 chu kỳ/ phút so với 12,3 ± 9,8 chu kỳ/ phút, p < 0,001). Hầu hết các triệu chứng cũng giảm có ý nghĩa thống kê, trong đó 1,5% bệnh nhân hết triệu chứng. Như vậy, Ivabradine liều 5mg ngày 2 lần giúp giảm tần số tim hiệu quả cũng như cải thiện triệu chứng ở hầu hết bệnh nhân sau 1 tháng điều trị.

Từ khóa: nhịp nhanh xoang không tích hợp, ivabradine

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

 

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận