Kết quả khảo sát ngừng tuần hoàn ngoại viện không do chấn thương tại bốn bệnh viện ở Hà Nội theo mẫu utstein

Kết quả khảo sát ngừng tuần hoàn ngoại viện không do chấn thương tại bốn bệnh viện ở Hà Nội theo mẫu utstein

bởi admin

KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGỪNG TUẦN HOÀN NGOẠI VIỆN
KHÔNG DO CHẤN THƯƠNG TẠI BỐN BỆNH VIỆN Ở HÀ NỘI
THEO MẪU UTSTEIN

Hoàng Bùi Hải1,2, Vũ Đình Hùng², Đỗ Ngọc Sơn³
1Trường Đại học Y Hà Nội
2Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
³Bệnh viện Bạch Mai

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện và báo cáo theo mẫu Utstein về kết cục của bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện do nguyên nhân nội khoa. Đối tượng gồm những bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện do nguyên nhân nội khoa vào khoa Cấp cứu của một số bệnh viện trê địa bàn Hà Nội. Đây là một nghiên cứu mô tả cắt ngang, cỡ mẫu bao gồm 239 bệnh nhân với tuổi trung bình là 54,8 tuổi, tỷ lệ nam là 72%; 77% ngừng tuần hoàn ngoại viện xảy ra tại nhà; 64,9% có người chứng kiến, trong đó có 85,2% người chứng kiến là người thân, 8,7% người chứng kiến thực hiện cấp cứu ngừng tuầnhoàn, 13,4% được vận chuyển bằng xe cấp cứu 115. Thời gian đáp ứng trung bình của đơn vị cấp cứu 115 là 22,4 ± 11,6 phút. Tỷ lệ sống khi xuất viện là 3,8%, 0,4% có kết cục thần kinh tốt, tỷ lệ sống theo mẫu báo cáo Utstein là 10%. Nghiên cứu này cho thấy thực trạng dây chuyền cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện ở khu vực Hà Nội còn nhiều hạn chế và kết cục cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện theo mẫu Ustein là thấp.

Từ khóa: Ngừng tuần hoàn ngoại viện, cấp cứu trước viện, Trung tâm 115, Hà Nội, Utstein.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải xuống

Related Articles

Để lại một bình luận