Khảo sát nồng độ IgG kháng EBV trong huyết thanh của bệnh nhân ung thư biểu mô vòm mũi họng

Khảo sát nồng độ IgG kháng EBV trong huyết thanh của bệnh nhân ung thư biểu mô vòm mũi họng

bởi admin

KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ IGG KHÁNG EBV TRONG HUYẾT THANH
CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ VÒM MŨI HỌNG

Nguyễn Đình Lộc1, Phạm Huy Tần2, Nguyễn Thị Kim Huệ1 và Đặng Thị Ngọc Dung1

1 Trường Đại học Y Hà Nội

2Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Epstein-Barr virus (EBV) có vai trò quan trọng trong sinh bệnh học ung thư biểu mô vòm mũi họng (NPC). Nồng độ các kháng thể đặc hiệu trong máu biểu hiện tình trạng hoạt động của virus. Nghiên cứu khảo sát nồng độ các kháng thể đặc hiệu cho từng thành phần của virus trong huyết thanh và mối liên quan với các yếu tố nguy cơ trên 240 đối tượng nghiên cứu. Kết quả: nồng độ VCA-lgG, EA-lgG, EBNA-lgG huyết thanh ở nhóm bệnh cao hơn so với nhóm chứng (p < 0,001). Ngưỡng chẩn đoán, độ nhạy và độ đặc hiệu trong chấn đoán NPC của VCA- IgG là 111,95AU/ml, 84,17% và 81,67%; EA-lgG là 4,609AU/ml, 82,5% và 98,33%; EBNA-lgG là 48,815AU/ml, 78,33% và 68,33%. Các yếu tố tuổi, giới, thực phẩm muối, hút thuốc, giai đoạn bệnh không làm thay đổi nồng độ các kháng thể này. Định lượng VCA-lgG, EA-lgG và EBNA-lgG huyết thanh có giá trị trong sàng lọc NPC.

Từ khóa: Ung thư biểu mô vòm mũi họng, Epstein

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

 

Tải xuống

Related Articles

Để lại một bình luận