Khảo sát nồng độ kháng thể IgA-VCA, IgA-EA trong huyết thanh bệnh nhân ung thư biểu mô vòm mũi họng

Khảo sát nồng độ kháng thể IgA-VCA, IgA-EA trong huyết thanh bệnh nhân ung thư biểu mô vòm mũi họng

bởi admin

KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ
IGA-VCA, IGA-EA TRONG HUYẾT THANH
BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ VÒM MŨI HỌNG

Nguyễn Thị Kim Huệ , Tạ Thành Văn, Phạm Huy Tần, Nguyễn Đình Lộc,
Đặng Thị Ngọc Dung
Trường Đại học Y Hà Nội

Virus Epstein-Barr (EBV) là yếu tố liên quan mật thiết với ung thư biểu mô vòm mũi họng (UTBMVMH). Kháng thể IgA-VCA và IgA-EA xuất hiện khi có hoạt hóa từ thể tiềm ẩn của EBV. Nghiên cứu bệnh chứng gồm 120 bệnh nhân và 120 người thuộc nhóm chứng được tiến hành với mục tiêu khảo sát nồng độ IgAVCA, IgA-EA huyết thanh và mối liên quan của chúng với một số yếu tố của bệnh nhân UTBMVMH. Kết quả: nồng độ kháng thể IgA-VCA và IgA-EA ở nhóm bệnh cao hơn so với nhóm đối chứng (p < 0,001). Ngưỡng cut-off tối ưu của IgA-VCA và IgA-EA là 4,976 AU/ml và 1,67 AU/ml với độ nhạy và độ đặc hiệu tương ứng là 90%; 88,3% và 90%; 90%. Khi kết hợp 2 kháng thể trên cho kết quả tốt hơn trong chẩn đoán UTBMVMH với độ nhạy và độ đặc hiệu là 93,3%; 92,5%. Các yếu tố bao gồm tuổi, giới, đặc điểm mô bệnh học, giai đoạn bệnh, thực phẩm muối, hút thuốc và sử dụng rượu không ảnh hưởng tới sự bất thường về 2 kháng thể này. Như vậy, kháng thể IgA-VCA và IgA-EA có giá trị trong sàng lọc và chẩn đoán sớm UTBMVMH.

Từ khóa: IgA-VCA, IgA-EA, EBV, Ung thư biểu mô vòm mũi họng.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận