Khảo sát tình trạng lo âu, stress trước phẫu thuật ở bệnh nhân mổ phiên tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Khảo sát tình trạng lo âu, stress trước phẫu thuật ở bệnh nhân mổ phiên tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

bởi admin

KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG LO ÂU, STRESS TRƯỚC PHẪU THUẬT Ở BỆNH NHÂN MỔ PHIÊN TẠI KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH VÀ Y HỌC THỂ THAO BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Phạm Quang Minh1,2,, Vũ Hoàng Phương1,2, Nguyễn Thị Linh2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2Bệnh Viện Đại học Y Hà Nội

Nghiên cứu nhằm mục tiêu khảo sát tình trạng lo âu, stress và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng này của bệnh nhân trước phẫu thuật. 250 bệnh nhân trước phẫu thuật chấn thương chỉnh hình được đánh giá mức độ lo âu, stress dựa trên thang điểm DASS-21 tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 9/2019 – 5/2020. Tỷ lệ bệnh nhân bị lo âu thực sự là 22,8% và stress thực sự là 6,4%. Điểm lo âu, stress trung bình là 5,58 ± 5,47 và 4,48 ± 4,06. Tuổi, giới, mức sống khó khăn, có bệnh kèm theo và không có bảo hiểm y tế là yếu tố nguy cơ của lo âu và stress có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ lo âu, stress trước phẫu thuật chấn thương chỉnh hình của bệnh nhân vẫn khá cao và có nhiều yếu tố liên quan của tình trạng này. Nhân viên y tế cần quan tâm, tuyên truyền về bảo hiểm y tế và giải thích rõ hơn về phương pháp vô cảm cho bệnh nhân.

Từ khóa: Lo âu, stress, phẫu thuật chấn thương

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

 

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận