Kiến thức sử dụng thuốc chống đông của bệnh nhân đang sử dụng thuốc kháng vitamin K và một số yếu tố liên quan

Kiến thức sử dụng thuốc chống đông của bệnh nhân đang sử dụng thuốc kháng vitamin K và một số yếu tố liên quan

bởi admin

KIẾN THỨC SỬ DỤNG THUỐC CHỐNG ĐÔNG
CỦA BỆNH NHÂN ĐANG SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG VITAMIN K
VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Trần Tuấn Việt¹, Hoàng Thị Phương¹, Phạm Thị Mai Ngọc¹ và Bùi Văn Nhơn1,2,
1Trường Đại học Y Hà Nội
2Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Thuốc chống đông kháng vitamin K ngày càng được sử dụng nhiều trong điều trị và dự phòng huyết khối. Tuy nhiên, các nguy cơ biến chứng liên quan đến việc sử dụng thuốc chống đông chính là lý do dẫn đến bệnh nhân thường xuyên phải nhập viện. Trong khi đó, kiến thức của bệnh nhân về vitamin K có ảnh hưởng đến bảo đảm hiệu quả và an toàn khi điều trị. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với hai mục tiêu: mô tả thực trạng kiến thức và phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức về sử dụng thuốc thuốc chống đông của bệnh nhân đang sử dụng vitamin K tại Viện Tim mạch Việt Nam. Nghiên cứu tiến hành trên 132 bệnh nhân, 53% nam và 36% nữ, tuổi trung bình là 59,12, trẻ nhất là 19 tuổi và già nhất là 89 tuổi. Điểm AKT (Anticoagulation Knowledge Tool) trung bình là 9,58 ± 5,045, trong đó 70% bệnh nhân có kiến thức kém, chỉ 1% có kiến thức tốt. Kiến thức kém có liên quan đến trình độ học vấn và thời gian sử dụng thuốc (với p < 0,05). Như vậy, kiến thức của bệnh nhân về vitamin K trong nghiên cứu này chưa đủ để bảo đảm hiệu quả và an toàn trong điều trị.

Từ khóa: Thuốc chống đông kháng vitamin K (VKA), điểm AKT.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

 

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận