Mô hình biểu hiện BETA-SECRETASE gây suy giảm trí nhớ trên ruồi giấm

Mô hình biểu hiện BETA-SECRETASE gây suy giảm trí nhớ trên ruồi giấm

bởi admin

MÔ HÌNH BIỂU HIỆN BETA-SECRETASE
GÂY SUY GIẢM TRÍ NHỚ TRÊN RUỒI GIẤM

Đào Thị Huyền, Trần Quốc Đạt và Nguyễn Trọng Tuệ
Trường Đại học Y Hà Nội

Beta-seretase (β-site APP cleaving enzyms 1 – BACE1) là protein đóng vai trò quan trọng trong con đường chuyển hóa APP, một trong những nguyên nhân gây bệnh Alzheimer – hội chứng mất trí nhớ phổ biến được đặc trưng bởi sự rối loạn hành vi, suy giảm trí nhớ và khả năng vận động. Vai trò của protein này đã được công bố nhưng chưa hoàn toàn sáng tỏ, do vậy xây dựng mô hình biểu hiện β-secretase là rất cần thiết cho nghiên cứu sinh bệnh học và ứng dụng trong thử nghiệm sàng lọc dược liệu điều trị. Ruồi giấm (Drosophila melanogaster) là một mô hình nghiên cứu đã được chứng minh mang nhiều ưu việt, bộ gen của chúng chứa 70% gen gây bệnh tương đồng với người. Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng hệ thống GAL4/UAS để biểu hiện protein beta-secretase tại mô não của ruồi giấm và đánh giá mức độ ảnh hường của protein này lên khả năng vận động, trí nhớ ngắn hạn và tuổi thọ song song với nhóm chứng biểu hiện protein GFP. Kết quả cho thấy ruồi giấm biểu hiện protein beta-secretase gây suy giảm trí nhớ rõ rệt trên ấu trùng ngày 3, suy giảm vận động ở giai đoạn muộn và giảm tuổi thọ so với nhóm chứng. Hơn nữa, với thử nghiệm sàng lọc thuốc ban đầu với dược chất Donepezil trên mô hình bệnh lý cho thấy có tác dụng tích cực trong cải thiện trí nhớ ngắn hạn.

Từ khóa: bệnh Alzheimer, ruồi giấm, β-secretase, Donepezil

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận