Mô tả đặc điểm lâm sàng, X Quang và kết quả điều trị phẫu thuật viêm quanh răng mạn tính

Mô tả đặc điểm lâm sàng, X Quang và kết quả điều trị phẫu thuật viêm quanh răng mạn tính

bởi admin

MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X QUANG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU
TRỊ PHẪU THUẬT VIÊM QUANH RĂNG MẠN TÍNH

Đặng Thị Mai Hương1-Trịnh Đình Hải2, Nguyễn Thị Hồng Minh3

1 Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

2 Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội

3 Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

Nghiên cứu được thực hiện trên 43 bệnh nhân viêm quanh răng mạn tính, có tổng số 120 răng có túi quanh răng trong xương với độ sâu trên 5mm được phẫu thuật lật vạt điều trị túi quanh răng. Độ sâu túi quanh răng trung bình trung bình, mức mất bám dính trung bình, tiêu xương ổ răng trước điều trị lần lượt là: 7,66 ±1,96 mm; 8,26 ±1,87 mm; 8,40 ±1,05 mm. Sau 12 tháng điều trị phẫu thuật lật vạt kết quả đạt được là giảm độ sâu túi quanh răng trung bình là 3,35±1,75 mm, mức tăng bám dính quanh răng trung bình là 2,84 ±2,37 mm, mức đầy xương ổ răng trung bình Ià2,14±1,16 mm. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kết quả điều trị trước-sau cùa phương pháp phẫu thuật lật vạt trước ở các yếu tố: giảm độ sâu túi quanh răng, tăng mức bám dính quanh răng, đầy xương ỗ răng.

Từ khóa: Viêm quanh răng mạn tính, phẫu thuật lật vạt điều trị túi quanh răng.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải xuống

Related Articles

Để lại một bình luận