Mối liên quan của chỉ số ngừng thở giảm thở (AHI) với mức độ ngủ ngáy của bệnh nhân ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn

Mối liên quan của chỉ số ngừng thở giảm thở (AHI) với mức độ ngủ ngáy của bệnh nhân ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn

bởi admin

MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ NGỪNG THỞ – GIẢM THỞ (AHI) VỚI MỨC ĐỘ NGỦ NGÁY VÀ BUỒN NGỦ BAN NGÀY CỦA BỆNH NHÂN NGỪNG THỞ KHI NGỦ DO TẮC NGHẼN

Vũ Trí Long1, Nguyễn Thanh Bình1,2, Lê Quang Cường1, Nguyễn Trung Anh1,2,
1Trường Đại học Y Hà Nội
2Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm đa kí giấc ngủ và mối liên quan của chỉ số ngừng thở-giảm thở (AHI) với mức độ ngủ ngáy và buồn ngủ ban ngày của bệnh nhân ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn tại bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Phương pháp mô tả cắt ngang. 32 bệnh nhân được chẩn đoán ngừng thở khi ngủ do nguyên nhân tắc nghẽn theo tiêu chuẩn chẩn đoán của Hiệp hội Giấc ngủ Hoa Kỳ (American Academy Sleep Medicine). Tất cả các bệnh nhân được hỏi bệnh, khám lâm sàng và ghi đa kí giấc ngủ. Chỉ số ngừng thở-giảm thở trung bình của nhóm nghiên cứu là 38,47 ± 23,68 cơn/giờ, 81,2% số bệnh nhân mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn mức độ trung bình và nặng. Chỉ số ngừng thở có mối liên quan mật thiết với mức độ ngủ ngáy. Cần khám sàng lọc và ghi đa kí giấc ngủ cho những người có các triệu chứng ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn, đặc biệt là triệu chứng ngủ ngáy nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Từ khóa: hội chứng ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn, ngủ ngáy, chỉ số ngừng thở giảm thở.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn
Tải xuống

Related Articles

Để lại một bình luận