Mối liên quan giữa hạ đường huyết và các hội chứng lão khoa thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 cao tuổi điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn

Mối liên quan giữa hạ đường huyết và các hội chứng lão khoa thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 cao tuổi điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn

bởi admin
tap chi ncyh so 135

MỐI LIÊN QUAN GIỮA HẠ ĐƯỜNG HUYẾT VÀ CÁC HỘI CHỨNG
LÃO KHOA THƯỜNG GẶP Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
TÝP 2 CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN

Nguyễn Trung Anh1,2 , Nguyễn Thị Thu Hương1,2, Lại Thanh Hà3, Vũ Thị Thanh Huyền1,2
1 Bệnh viện Lão khoa Trung ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội, 3 Bệnh viện Thanh Nhàn

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu mối liên quan giữa các hội chứng lão khoa và hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 cao tuổi. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1215 bệnh nhân đái tháo đường týp 2 ≥ 60 tuổi điều trị ngoại trú tại bệnh viện Thanh Nhàn từ tháng 11/2018 đến tháng 05/2019. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn theo mẫu bệnh án thống nhất, hạ đường huyết được chẩn đoán khi đường máu ≤ 3,9mmol/l; các hội chứng lão khoa được sàng lọc bằng các bộ câu hỏi. Kết quả cho thấy tỷ lệ hạ đường huyết là 47,1%. Bệnh nhân có suy giảm hoạt động chức năng hàng ngày, hoạt động chức năng hàng ngày có sử dụng phương tiện, dụng cụ; giảm thị lực và suy giảm nhận thức có tỉ lệ hạ đường huyết cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm bệnh nhân không có các hội chứng lão khoa trên (p<0,05). Tóm lại có mối liên quan giữa hạ đường huyết và một số hội chứng lão khoa thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao tuổi.

Từ khoá: Hạ đường huyết; Đái tháo đường; Người cao tuổi; Hội chứng lão khoa.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

 Tải xuống

Related Articles

Để lại một bình luận