Mối liên quan giữa hạ đường huyết và các hội chứng lão khoa thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 cao tuổi điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn

Mối liên quan giữa hạ đường huyết và các hội chứng lão khoa thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 cao tuổi điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn

bởi admin

MỐI LIÊN QUAN GIỮA HẠ ĐƯỜNG HUYẾT VÀ CÁC HỘI CHỨNG
LÃO KHOA THƯỜNG GẶP Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
TÝP 2 CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN

Nguyễn Trung Anh1,2 , Nguyễn Thị Thu Hương1,2, Lại Thanh Hà3, Vũ Thị Thanh Huyền1,2
1 Bệnh viện Lão khoa Trung ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội, 3 Bệnh viện Thanh Nhàn

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu mối liên quan giữa các hội chứng lão khoa và hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 cao tuổi. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1215 bệnh nhân đái tháo đường týp 2 ≥ 60 tuổi điều trị ngoại trú tại bệnh viện Thanh Nhàn từ tháng 11/2018 đến tháng 05/2019. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn theo mẫu bệnh án thống nhất, hạ đường huyết được chẩn đoán khi đường máu ≤ 3,9mmol/l; các hội chứng lão khoa được sàng lọc bằng các bộ câu hỏi. Kết quả cho thấy tỷ lệ hạ đường huyết là 47,1%. Bệnh nhân có suy giảm hoạt động chức năng hàng ngày, hoạt động chức năng hàng ngày có sử dụng phương tiện, dụng cụ; giảm thị lực và suy giảm nhận thức có tỉ lệ hạ đường huyết cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm bệnh nhân không có các hội chứng lão khoa trên (p<0,05). Tóm lại có mối liên quan giữa hạ đường huyết và một số hội chứng lão khoa thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao tuổi.

Từ khoá: Hạ đường huyết; Đái tháo đường; Người cao tuổi; Hội chứng lão khoa.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

 Tải xuống

Related Articles

Để lại một bình luận