Mối liên quan giữa hình thái phôi đông lạnh ngày 2 và khả năng phát triển thành phôi nang

Mối liên quan giữa hình thái phôi đông lạnh ngày 2 và khả năng phát triển thành phôi nang

bởi admin

MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH THÁI PHÔI ĐÔNG LẠNH NGÀY 2
VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN THÀNH PHÔI NANG

Nguyễn Thị Thúy1 , Lê Ngọc Dung1, Nguyễn Thanh Hoa1,
Nguyễn Hương Giang3, Nguyễn Khang Sơn1,2,
1Trường Đại học Y Hà Nội
2Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
3Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 255 phôi đông lạnh ngày 2 của 68 bệnh nhân có chỉ định rã đông phôi và nuôi cấy kéo dài, chuyển phôi ngày 5 tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhằm đánh giá mối liên quan giữa hình thái phôi đông lạnh ngày 2 và khả năng phát triển thành phôi nang, chất lượng phôi nang. Nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ hình thành phôi nang đạt 67,1%. Các đặc điểm hình thái của phôi ngày 2 không chỉ liên quan đến khả năng phát triển thành phôi nang mà còn liên quan đến chất lượng phôi nang khi nuôi cấy ngày 5.

Từ khoá: Phôi ngày 2, phôi ngày 5, phôi nang, phôi giai đoạn phân cắt, sự phát triển của phôi, thụ tinh trong ống nghiệm

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận