Nghiên cứu cách bào chế và đánh giá tác dụng của dung dịch xịt họng Hyaluronic acid plus trong dự phòng và điều trị viêm loét vùng miệng họng trong phòng thí nghiệm

Nghiên cứu cách bào chế và đánh giá tác dụng của dung dịch xịt họng Hyaluronic acid plus trong dự phòng và điều trị viêm loét vùng miệng họng trong phòng thí nghiệm

bởi admin

NGHIÊN CỨU CÁCH BÀO CHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA DUNG DỊCH XỊT HỌNG HYALURONIC ACID PLUS TRONG DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT VÙNG MIỆNG HỌNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phạm Huy Tần1,, Vũ Mạnh Tuấn1, Nguyễn Viết Đa Đô1,
Lâm Văn Việt2, Vương Minh Việt2
1Trường Đại học Y Hà Nội
2Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Yersin

Hyaluronic acid trọng lượng phân tử cao có các chức năng quan trọng trong sửa chữa mô, hydrat hóa mô, bảo vệ chống lại các vi khuẩn và điều tiết phản ứng viêm. Trong nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, chúng tôi đã thực hiện bào chế và đánh giá hiệu quả kết hợp của sodium hyaluronate trọng lượng phân tử cao từ nguồn ngoại sinh và chlorhexidine digluconate. Kết quả cho thấy dung dịch xịt họng Hyaluronic Acid Plus ổn định sau 6 tháng bào chế. Vi khuẩn gram dương bị tiêu diệt ở cả hai nhóm Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumonia sau 30 giây khi sử dụng dung dịch xịt họng Hyaluronic Acid Plus. Do
đó, nghiên cứu cung cấp các thông tin bổ sung và hiệu quả về điều trị viêm loét vùng miệng họng bằng cách sử dụng dung dịch xịt họng Hyaluronic Acid Plus mặc dù cần có thêm nhiều nghiên cứu tiếp theo.

Từ khóa: Hyaluronic acid, chlorhexidine digluconate, loét vùng miệng họng

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

 

Tải về

Related Articles

Để lại một bình luận