Nghiên cứu mức độ trầm cảm ở người bệnh suy thận mạn

Nghiên cứu mức độ trầm cảm ở người bệnh suy thận mạn

bởi admin

NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TRẦM CẢM
Ở NGƯỜI BỆNH SUY THẬN MẠN

Trần Trọng Quảng1, Nguyễn Văn Tuấn2 và Trần Nguyễn Ngọc2

1Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hà Nam

2Trường Đại học Y Hà Nội

Trầm cảm thường gặp và là gánh nặng ở những người suy thận mạn. Phát hiện và can thiệp các yếu tố liên quan đến mức độ trầm cảm có thể giúp người bệnh trở lại sinh hoạt bình thường, hạn chế tái pháỉ, giảm nguy cơ tự sát. Nghiên cứu tiến hành trên 120 bệnh nhân được chấn đoán xác định suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ và có điểm thang đánh giá trầm cảm của Haminlton – HAMD > 7, được điều trị tại Khoa Nội thận- Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Nam từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020. Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang cho kết quả nhóm tuổi thường gặp nhất là từ 60 trở lên với tỉ lệ 34,2%, gặp đồng đều ở 2 giới. Có mối liên quan giữa các mức độ của trầm cảm với bệnh cơ thể kèm theo, tuổi, chất lượng cuộc sống. Không tìm thấy mối liên quan giũa các giới tính, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, nơi ở, tình trạng thiếu máu và thời gian chạy thận nhân tạo chu kỳ với mức độ trầm cảm.

Từ khoá: suy thận mạn, trầm cảm.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải xuống

Related Articles

Để lại một bình luận