Nghiên cứu sử dụng các liều phenylephrin truyền tĩnh mạch liên tục dự phòng tụt huyết áp ở bệnh nhân gây tê tuỷ sống để mổ lấy thai

Nghiên cứu sử dụng các liều phenylephrin truyền tĩnh mạch liên tục dự phòng tụt huyết áp ở bệnh nhân gây tê tuỷ sống để mổ lấy thai

bởi admin

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁC LIỀU PHENYLEPHRIN TRUYỀN
TĨNH MẠCH LIÊN TỤC DỰ PHÒNG TỤT HUYẾT ÁP Ở BỆNH
NHÂN GÂY TÊ TỦY SỐNG ĐỂ MỔ LẤY THAI

Đỗ Văn Lâm1, Trần Văn Cường2, Nguyễn Đức Lam2

1 Trường Đại học Y Hà Nội,

2Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Nghiên cứu được thực hiện trên 120 sản phụ chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm: Nhóm I truyền tĩnh mạch phenylephrine 0,25µg/kg/ph, nhóm II truyền tĩnh mạch phenylephrine 0,5µg/kg/ph và nhóm III truyền tĩnh mạch phenylephrine 0,75 µg/kg/ph trong 10 phút đầu sau gây tê tủy sống. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm I có hiệu quả dự trì huyết áp tâm thu ổn định hơn. Trong 5 phút đầu sau gây tê tủy sống, tỷ lệ hạ huyết áp nhóm I là 7,5%, nhóm II là 5% và nhóm III là 2,5%, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê p > 0,05. Trong 15 phút tiếp theo, nhóm I không có trường hợp nào bị hạ huyết áp, nhóm II có tỷ lệ hạ huyết áp là 10% và nhóm III là 15% (p < 0,05). Lượng phenylephrine sử dụng ở nhóm I là 174,95 ± 54,23µg, ít hơn đáng kể so với nhóm II và nhóm III là 294,75 ± 60,34 µg và 412,69 ± 157,95 µg.

Từ khóa: phenylephrine, gây tê tủy sống, mổ lấy thai

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

Tải xuống

Related Articles

Để lại một bình luận