Nhận xét tình hình sa tạng chậu ở phụ nữ Hải Phòng năm 2019

Nhận xét tình hình sa tạng chậu ở phụ nữ Hải Phòng năm 2019

bởi admin

NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SA TẠNG CHẬU
Ở PHỤ NỮ HẢI PHÒNG NĂM 2019

Vũ Văn Tâm, Lưu Vũ Dũng, Nguyễn Trung Toàn và Nguyễn Hải Long1

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Xác định mức độ sa tạng chậu của phụ nữ Hải phòng bằng mô tả POP-Q, các yếu tố liên quan đến sa tạng chậu. 400 phụ nữ đến khám phụ khoa được phân loại sa tạng chậu theo POP-Q. Tính các giá trị tần số, tỷ lệ phần trăm, giá trị trung bình, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, độ lệch chuẩn. Tỷ lệ sa tạng chậu là 27,75 %, sa độ 01 chiếm 16%. Tỷ lệ sa tạng chậu ở phụ nữ ằ 50 tuổi là 89,2%. Tỷ lệ sa tạng chậu ở phụ nữ có đẻ đường âm đạo là 41,5% cao hơn nhóm lấy thai (11,1%) với p < 0,001. Tỷ lệ sa tạng chậu ở phụ nữ đã mãn kinh là 91,6% cao hơn so với nhóm chưa mãn kinh (23,4%) với p < 0,001. Tỷ lệ sa tạng chậu ở phụ nữ béo phì là 41,9% cao hơn so với nhóm không béo phì là 23,5% với p < 0,001.

Từ khóa: Sa tạng chậu, POP-Q.

Nguồn: tapchinghiencuuyhoc.vn

 

Tải xuống

Related Articles

Để lại một bình luận